Hər hansı bİr şəxsİn təqlİdsİz yerİnə yetİrdİyİ əməllər qəbuldurmu?


Cavab: Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl o vaxt məqbuldur ki, insan həqiqi vəzifəsini yerinə yetirdiyinə əmin olsun. Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl sonradan təqlid edilən müctəhidin fitvalarına uyğun olduqda məqbuldur. Ehtiyata yaxın halda yerinə yetirilmiş əməllər də düzgün sayılır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter