Cameüş-şəraİt müctəhİdİ hansı yolla tanımaq olar?


Cavab: Cameüş-şərait müctəhidi üç yolla tanımaq olar:
1. İnsanın özünün əmin olması;
2. Müctəhid və ələmi tanıya bilən iki ədalətli alimin təsdiqi. Bir şərtlə ki, başqa iki adil alim əvvəlkilərin dediyinə müxalif olmasın;
3. Müctəhid və ələmi tanıya bilən elm əhlinin dediklərindən əminlik hasil olsun.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter