İLK AYƏ VƏ SON AYƏ (YEDDİ ƏDƏDİNİN MARAQLI TƏRƏFİ nədədir?!)


Qurani-Kərimin ilk və son ayələrindəki sözlərin cəminin yeddi olması “yeddi” ədədinin maraqlı tərəflərindən biridir. Eyni zamanda, Qurani-Kərimin ilk və son (“Həmd” və “Nas”) surələrindəki ayələrin cəmi də 49-dur; yəni 7X7!

“Həmd” surəsinin ilk ayəsi olan “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” ərəbcə dörd sözdən ibarətdir – Bismi-Allah-Rəhman-Rəhim! “Nas” surəsinin son ayəsi olan “minəl-cinnəti vənnas” ayəsi də üç sözdən ibarətdir: Bu iki ayənin cəmi isə: 4+3=7 deməkdir.

İlk surə olan “Həmd” surəsi 29 söz, son surə olan “Nas” surəsi isə 20 sözdən ibarətdir. Hər iki surənin sözlərinin cəmi: 29+20=49:7=7. Və yaxud: 7X7=49=20+29=49:7=7.

Subhanəllah! Allah hər şeydən uca və böyükdür! Əbdüldaim əl-Kahil (maide.az /tebyan.net)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter