Valideyn gərək övladını 3 cəhətdən tərbiyə etsin!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Övladının (sənin üzərində) haqqı budur ki, biləsən ki, səndəndir və bu dünyada yaxşı və pisi səndən asılıdır”.

O zaman ki, körpə dünyaya gələr, valideyn saleh hesab etdiyi insandan istəyir ki, qulağına azan və iqamə oxusun. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əli! Nə zaman qız və ya oğlan sahibi oldun, sağ qulağına azan və sol qulağına iqamə oxu ki, şeytan ona ziyan vurmasın”. (Tebyan)

Bəs yalnız azan və iqamə oxumaq bir valideyn üçün kifayət edərmi? Əlbəttə də ki, yox. Valideynin ən mühüm vəzifəsi – övladlarını yaxşı tərbiyə etməkdir. Valideyn gərək övladını üç cəhətdən tərbiyə etsin: dini, ictimai və müdafiə cəhətdən. Əgər bu tərbiyələrdən birində səhlənkarlıq edilərsə, övladını hidayət yolundan azdırmış olar.


Qurani-Kərim Qiyamət günü rəngi qaçmış bir kişi barədə Allah Təalaya deyər: “Bu, o şəxsdir ki, mən onun gündüzünü susuzluq və gecəsini oyaqlıq ilə almışdım. Sənin rəhmətinə olan tamahını gücləndirmişdim, arzularını Sənin məğfirətinlə genişləndirmişdim, mənim gümanıma əsasən onunla rəftar et”. Allah Təala buyurar: “Mülkü sağ əlinə və cavidanlığı sol əlinə verin. Ata və anasına elə zivər verin ki, bütün dünya var olduqları ilə onun dəyərində olmasın”. Qiyamət günü bütün insanlar o ata və anaya baxarlar və o ikisini böyük hesab edərlər. Özləri də bu məqamdan heyrətə gələr və soruşarlar: “Pərvərdigara! Bu əzəmət haradandır?”. Allah Təala buyurar:“Bu əzəmət övladınıza Quran öyrətdiyinizə, İslam dini, Peyğəmbər (s) və Əli (ə) sevgisi ilə tərbiyə etdiyinizə görədir”.


Bəli, böyük insanlar böyük ata və ananın ətəyində böyüyüb, boya-başa çatarlar. Valideyn adətən tanınmaz, övladı isə bəşərin dillər əzbərinə çevrilər. Şeyx Səduq, Əllamə Məclisi, Mudərris, Şəhid Mütəhhəri... kimi.

Əgər bu əzizlərin həyatını diqqətlə mütaliə etsək, görərik ki, onların tərbiyəsi dünyaya gəlməzdən əvvəl başlamışdır. Yadda saxlayaq ki, əgər övladımıza dini tərbiyə verməsək, İlahi əzab bizə də şamil olacaqdır. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Vay olsun axəril-zamanın övladlarına atalarına görə!”. Həzrətdən (s) soruşurlar ki, ataları müşrikdir? Buyurur: “Xeyr. Mömindirlər və (amma) övladlarına dini vacibatdan heç bir şey öyrətmirlər. Bəlkə onlara öyrənməyi qadağan edirlər. Övladlarından onlara çatan az dünya mənfəətinə razıdırlar. Mən onlardan bezaram və onlar da məndən bezardırlar”.


Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Ey Əli! Övladın atası üzərində olan haqqı budur ki, ona ədəb öyrətsin və layiqli yerdə qərar versin”.

Beləliklə deyə bilərik ki, valideyn olmaq məsuliyyətli bir işdir və hər bir valideyn əgər öz vəzifəsini yaxşı yerinə yetirməzsə və səhlənkarlıq edərsə, övladının axirətini və dünyasını məhv etmiş olar. Valideyn əlindən gələn hər bir şeyi etməlidir ki, övladını yaxşı tərbiyə edə bilsin. Onun saleh və mömin bəndələrin sırasına qoşa bilsin.- Deyerler.© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter