Həzrət Mehdİ (ə) körpə İkən öz İmamətİnİn sübutu üçün nə etdİ?


Həzrət Mehdi (ə) öz İmamətinin cəmiyyətə sübutu üçün bir sıra işlər gördü:
1. Möcüzələr və kəramətlər – öncə Əbül-Ədyandan nəql etdiyimiz əhvalatda deyilirdi: “İmam Əsgəri (ə) vəfat edən vaxt bir uşaq qabağa çıxıb İmamın cənazəsinə namaz qıldı. Sonra İmam atası ilə yanaşı dəfn olundu. Bu körpə (həzrət Mehdi (ə)) mənə buyurdu: “Ey Bəsri! Yanındakı məktubu mənə ver. Məktubları həzrətə təqdim etdim. Gördüyüm bu iki nişanə uşaqdakı İmamət nişanələridir...”
Əbül-Ədyan deyir: Xadim bayıra çıxdı və dedi: “Filan məktub-lar var, xurcunlarınızda 1010 dirhəm var.” Oradakılar məktubları və dinarları ona verib dedilər: “Səni bu iş üçün göndərən həqiqətən İmamdır...”
2. Məsələlərin cavablandırılması – həzrət Mehdi (ə) öz nümayəndələri vasitəsi ilə xalqın suallarına cavab verirdi. Onun verdiyi cavablar İmamətinin digər bir sübutu idi. Mənbələrdə Həzrətin Əhməd ibn İshaq Əşəriyə, İshaq ibn Yəquba, Həmiriyə, Məhəmməd ibn İbrahim Məhzyara, Əbul-Hüseyn ibn Məhəmməd Əsədiyə verdiyi cavablar nəql olunur.
[center][/center]


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter