Az danışmağın dəyəri haqda hikmətli kəlamlardan nə buyurulmuşdur?!


Az danışmağın insana xeyirləri haqda hikmət dolu kəlamlar:

“1-Sükut həqiqət əhlinin məsləki, dünyanın sabit və dönməz həqiqətlərinə bəsirət gözü ilə baxanların şüarıdır.
2-Sükut hər növ rahatlığın açarı, dünya və axirətin asayişidir.
3-Sükut Allahın razılığına səbəb olur.
4-Sükut qiyamət günü haqq-hesabın yüngül olmasına səbəb olur.

5-Sükut xatalardan və uçurumlardan qorunmaq vasitəsidir.
6-Sükut nəfsani qüvvələri boğmaq üçün vasitədir.
7-Sükut nəfsin rahatlığı üçün vasitədir.
8-Sükut Allaha edilən ibadət və münacatların ləzzətini dərk etmək üçün vasitədir.

9-Sükut qəlbi sərtlikdən təmizləyir.
10-Sükut həya və təqva qazanmaq üçün vasitədir.
11-Sükut təfəkkürün, ağlın və mürüvvətin artmasına səbəbdir.
12-Sükut vasitəsilə insan düşüncəli və gözüaçıq olur.”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter