Elm öyrənməyin savabı niyə bu qədər çoxdur?


İslam dini yeganə dindir ki, öz davamçılarını daima elm öyrənməyə və agahlıq əldə etməyə dəvət edir. Çünki elm insanın cəhalətini aradan aparar və dünyasına, axirətinə ancaq fayda verər. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Elmi öyrənin, çünki elm öyrənmək – bəyənilən əməldir”.

Dinimizin nəzərinə görə, elm öyrənmək və təhsil almaq – Allahı təsbih və sitayiş etmək kimidir. Elmi söhbətlər etmək – Allah yolunda cihad kimidir. Elmi bilməyənlərə öyrətmək – yoxsullara verilən sədəqə kimidir.

Çünki bu elmin vasitəsilə Allahın halal və haramına riayət olunar və Allahın vahidliyinə agahlıq əldə olunar. (İslami saytlara istinadən)

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Cəmiyyətin agahları və alimləri – peyğəmbərlərin varisləridir”. Necə ki, peyğəmbərlər (ə) dinar və dirhəmi irs qoymamışdılar, irs qoyduqları elm və bilikdir, Məsumlar (ə) da öz elmlərini alimlərə irs qoyub gediblər. Hər kim Ali-Muhəmməd (ə) elmindən bəhrələnər – ancaq fayda aparar.

İmam Səccad (ə) buyurur: “Əgər insanlar bilsəydilər ki, elm öyrənməkdə nə fayda vardır, elmi öyrənərdilər”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Din aliminin əcri və mükafatı, gündüzləri oruc tutub, gecələri ibadətlə keçirib və Allah yolunda cihad edən kəsin ( savabından) daha çoxdur”.

O zaman ki, bir din alimi dünyadan gedir, dində boşluqlar meydana gəlir ki, heç kəs onu aradan qaldıra bilmir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər Allah kimisə sənin vasitənlə hidayət edərsə, dəyəri dünyadan və onda olanlardan daha çoxdur”.

Deməli, elmin həqiqi hədəfi – nur saçmaq, aləmi işığa qərq etməkdir. O elm ki, onun vasitəsilə insanlar cəhalətdən qurtulub, ziyaya tərəf gedir – onun həqiqi dəyəri var.

Elm vasitəsilə insanlar hidayət olunur, cəmiyyətlər islah olunur. Allah Təalanın bəşər üçün nəzərdə tutduğu proqramlar məhz elm vasitəsilə işə salınır./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter