İmam Rzanın (ə) hədisinə əsasən valideynə zülm etməyin 5 bəlası vardır?!


Muhəmməd ibni Sənan nəql edir: “Həzrət İmam Rza (ə) yazdığı məktubda mənə buyurmuşdu:

“Allah ağvalideyn olmağı və onlara itaətsizlik etməyi haram buyurmuşdur və onun sirri bir neçə şeydir:

1. Valideynə itaətsizlik edəndə, insan Allah Təalaya itaət tövfiqindən xaric olur.

2. Ağvalideyn olmaq səbəb olur ki, insan ata və anasına təzim etməsin. (Hörmət etməsin).

3. Valideynə itaətsizlik – insanı nemətə küfrdən çəkinməkdən saxlayar.

4. Ağvalideyn olmaq – nemətə şükrü məhv edər.

5. Ağvalideyn olmaq – nəslin qət olmasına səbəb olar. Bütün bunların səbəbi odur ki, övlad ata və anaya yaxşılıq etməyi tərk edər”./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter