İmam Əlidən (ə) 14 hikmətli öyüd (Nəhcül-Bəlağə)


İmam Əli əleyhis-salam buyurmuşdur:

1. Kim öz eybinə baxsa, başqasının eybini görməz.
2. Allahın verdiyi ruziyə razı olan kəs, əlindən çıxan şey üçün kədərlənməz.
3. Kim zülm qılıncını (qınından) çəksə, həmin qılıncla öldürülər.
4. Kim işlərdə özünü əziyyətə salsa, həlak olar.

5. Özünü çətinlik və əziyyət burulğanlarına atan kəs boğular (məhv olar).
6. Kim pis yerlərə daxil olsa, xalq onun barəsində pis gümanda olar.
7. Çox danışan kəs çox səhv edər.
8. Çox səhv edən kəsin həyası az olar.
9. Kimin həyası az olsa onun pərhizkarlığı az olar.

10. Pərhizkarlığı az olanın qəlbi ölər.Qəlbi ölmüş şəxs oda daxil olar.
11. Kim xalqın eyb və nöqsanlarına baxıb onları bəyənməsə və sonra onları özünə rəva bilsə (özü etsə), deməli, o, həqiqi axmaqdır.
12. Qaneçilik (öz payına razı olmaq və ya qənaət) tükənməz sərvətdir.
13. Ölümü çox yada salan kəs dünyadan aza razı olar.
14. Kim danışığının əmələ əsaslanmasını bilsə, zəruərt yaranmadan danışmaz.

“Nəhcül-bəlağə”, hikmət 349.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter