Allah-Taala (c.c) üç dəstəyə təəccüb edər?!


Müdrik alim danışırdı:

Allah üç dəstəyə təəccüb edər:

O kəs ki, namaz qılır, kimin qarşısında durduğunu bilir, ancaq namazda hüzuri-qəlbi yoxdur. Hüzuri-qəlb odur ki, namazda həm də sənin qəlbin iştirak etsin. Hiss üzvlərin, fikrin namazda olsun.
O kəs ki, bir ömür Allahın ruzisini yeyib. Ancaq sabahın ruzisinin dərdini çəkir.
O kəs ki, gülür. Halbuki Allahın ondan razı qalıb-qalmadığının fərqində belə, deyil. Bu haqda heç düşünmür də!/muselman.az


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter