Qocalara hörmətin vacibliyi haqda məsumlar nə buyurmuşlar?


Qocalara hörmət hədislər baxımından:

1-Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaşlı müsəlmana ehtiram Allaha ehtiramdır.»
2-Allahın Peyğəmbəri (s):«Ümmətimin qocasına hörmət etmək, mənə hörmət etməkdir.»

3-İmam Sadiq (ə):«Ahıllarınıza hörmət edin və sileyi-rəhmi yerinə yetirin.»
4-İmam Sadiq (ə):«Ahıllarımıza hörmət qoymayan və uşaqlarımızla mehriban olmayan bizdən deyil.»

Kitabın adı: Mizanul – hikmət (xülasəsi) 1-cild


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter