Kərbəlanın yeganə qara dərili şəhidi kim idi ?


İsalmın əsas prinsiplərindən biri insanlar arasında irqinə, cinsinə, milli mənsubuyyətinə fərq qoymadan ədalətə riayət etməkdir. İslam dini ideoloji bir məktəb olaraq insanlar arasında ədalətlə rəftar etməyi, hər növ milli, irqi təəssübkeşlikdən uzaq olmağı, insanları zahiri görünüşünə görə xor görməməyi öyrədir.
İslaminSesi.info- Mütəal Allah buyurur: Sizin Allah yanında ən üstününüz ən təqvalı olanınızdır (imanlı və əxlaqlı).

İnsana dəyər qazandıran, onu dünya və axirətdə səadətə çatdıran iman və əxlaqdır. İnsanın əməlləri isə imanın, Allaha bağlılığın təzahürü, göstəricisidir. Deyə bilərik ki, Kərbəla vaqiəsi bir əməl olaraq bütün bu keyfiyyətləri özündə cəm edən eşq məktəbidir. Bu məktəb dilindən, dinindən, irqindən aslı olmayaraq, qəlbində zərrəcə imanı olan kər kəsi özünə cəzb edir.

Bu cazibəyə müsbət reaksiya şəxslərdən biri də Cəun ibn Huvadır. Cəunun Əhli beytə (ə) olan bağlılığı ona İmam Hüseynlə (ə) birgə şəhid olma şərəfini nəsib eylədi.

Cəun Fəzl ibni Abbas ibni Əbdül-Mütəllibin nökəri idi. Onu Əbuzəri Qəffariyə bağışlamışdılar. Əbuzər üçüncü xəlifə tərəfindən Rəbəzəyə sürgün olunanda Cəun da onunla birgə idi. Cəun silah düzəltməkdə məharətli idi. Aşura gününün axşamında o silahları hazırlayırdı.

Bəzi tarixçilər Cəunun Kərbəlada İmam Hüseynlə birgə şəhid olduğunu deyirlər. Əllamə Məclisi yazır ki, Cəunun nəşi 10 gün sonra Kərbəlada tapıldı və onun nəşi İmam Hüseynin (ə) ayağ tərəfdə dəfn edildi.
Deyilir ki, Cəun Aşura günündə döyüşə yollananda İmam əvvəl ona icazə vermədi. Lakin o İmama (ə) dedi: “Allaha and olsun istəyirəm mənim qanın sənin qanınla qarışsın”

Cəun şəhid olanda İmam Hüseyn (ə) onun başı üstünə gəldi. İmam onun cansız cəsədinə baxıb dedi:
“İlahi onun üzünü ağ elə! Onun bədənini ətirli elə! Onu yaxşılarla məhşur et!”

Rəvayətlərə görə onun cəsədi on gündən sonra tapılanda ondan valehedici ətir iyi gəlirdi.

Cəunun adı “Ziyarətuş-Şuhəda”ziyarətnaməsində də gəlibdir:
“Əssəlamu əla Cəunin məvla Əbizərrinil-Ğəffari”/Y.Nuriyev


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter