Ayətullah Kuhistanı boş sözlər danışmağın mənfi təsiri haqda nə buyurur?


Mərhum Ayətullah Kuhistaninin (r) mənasız sözlər danışmağın ziyanı haqda nəsihəti:
“Boş və mənasız sözlər danışmaq ruhun mənəviyyatında çox böyük təsirə malikdir. Faydasız sözlər danışmaq ruhun ölməsinə və nuraniləşməkdən məhrum olmasına gətirib çıxarır!
Mən mənasız söz danışmağın mənfi təsirini haram yeməyin təsirindən az bilmirəm!!”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter