Əhli-Beyti (ə) sevmək insana hansı 7 qorxulu yerdə dadına yetər?


Şeyx Səduq əl-Əmali səsərində Məhəmməd peyğəmbərdən (s) bu haqda nəql edilən hədisi gətiribdir:

“Əhli-beytimə məhəbbət bəsləmək qorxusu böyük olan 7 məkanda insana fayda verər:

1- Ölüm anında
2- Qəbr evində
3- Qəbirdən qalxan zaman
4- Əməl dəftərçələrinin insanlara verildiyi anda
5- Hesab-kitab vaxtı
6- Mizan tərəzi vaxtı
7- Sirat körpüsündən keçən zaman.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter