Zühur zamanı Qaimin (ə.f) çətinliyi olacaqmı?


Həzrət Mehdinin (ə.f) zühur dövründə əsas çətinliklərindən biri də cəmiyyətdə Allah dini ilə bağlı yanlış düşüncənin rəvac tapmasıdır. Bu sayaq yanlışlıqlar əsrlər boyu cəmiyyətdə kök atmışdır. Müsəlmanlıq iddiasında olub, dini təlimləri təhrif edən şəxslə mübarizə aparmaq kafirlə mübarizədən daha çətindir.

Quran ayələri və hədisləri yanlış təfsir edənlər üç hissəyə bölünür:
1. Dünyapərəst və asılı ruhanilər;
2. Sərmayədarlar və kübarlar;
3. Adı müsəlman olan hökumətlər.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zühuru zamanı Qaimin (ə.f) cahillərdən çəkdiyi əziyyət Peyğəmbərin (s) cahil xalqdan çəkdiyi əziyyətdən də ağır olacaq. Peyğəmbər (s) zühur edən vaxt xalq daşa-taxtaya pərəstiş edirdi. Qaim zühur etdikdə isə insanlar öz mövqelərini Quran ayələri ilə sübut etmək istəyəcək.” Nümani, Əl-Ğeybət, səh/297 \"İmamzaman.az\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter