Hansı saleh əməllərdir ki, Yaradan cavabsız qoymaq?


Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərdə gəlmişdir, həzrət buyurur:
Allah-təala buyurur: “Ey mənim bəndələrim! Altı şey sizdəndir, altı şey Məndən;
1- tövbə sizdəndir, bağışlamaq Məndən,
2-itaət sizdəndir, behişt Məndən,
3-şükr sizdəndir, ruzi Məndən,
4-riza (razılıq) sizdəndir, qəza (təqdir) Məndən,
5-səbr sizdəndir, bəla Məndən,
6-dua sizdəndir qəbul etmək Məndən.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter