Rəcəb ayında gündəlik namazlardan sonra oxunan dua hansıdır?


Rəcəb ayında gündəlik namazlardan sonra oxunan dua

Yə mən ərcuhu li kulli xayr. Və ə mənu səxatahu ‘ində kulli şərr.

Yə mən yu’til-kəsi_ra bil-qalil.

Yə mən yu\'ti mən sə-ələhu,

Yə mən yu’ti mən ləm yəs\'əlhu, və mən ləm yə’rifhu, təhənnunən minhu və rahməh.

Ə’tini biməs’ələti iyyəkə, cəmi ’ə xayrid-dunyə və cəmi’ə xayril-ə xirah.

Vəsrif ənni biməs’ələti iyyəkə, cəmi’ə şərrid-dunyə və şərril-əxirah.

Fə innəhu ğayru mənqusin mə ə’taytə, və zidni min fazlikə yə kərim,

Sol əlinlə başını və ya saqqalını tut və sağ əlinin şəhadət barmağını qibləyə tərəf yönəldərək, xuzu və xuşu halında de:

Yə zəl-cələ li vəl-ikra m. Yə zənnə’mə-i vəl cud.

Yə zəl-mənni vəttavl. Hərrim şəybəti ələn-nər, hərrim şə’ri ələn-nər, hərrim cəsədi ələn-nər.

Qeyd: Altında _ işarəsi olan hərflər oxunarkən, səs 2 dəfə uzadılır. Deyerler.org


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter