Əbuzəri Əbuzər edən Həzrət Əli (ə) sədaqətimi olmuşdur?


Hz Peyğəmbərdən (s) sonra bəzi insanlar hz Əbuzəri (r) İmam Əlidən (ə) ayırma üçün ona dünya malı təklif edirlər o isə cavablarında deyir:
... Deyir: Birinci elə bildiniz ki, mən Əlini (ə) sataram və bunun üçün mənim yanıma gəldiniz! Məni satın almaq istədiniz!
İkincisi isə heç insafdırmıki Əlinin (ə) qiymətini 4 kisə qızıla biçirsiniz? Siz istəyirsiz mən Əlini (ə) bu 4 kisə qızıla dəyişəm?
Bütün dünyanın sərvətini yığasınız Əlinin (ə) saçının bir telinə dəyməz!” Beləcə Əbu Zərr onları qovur və qapını bağlayır...


İbn Abbasın (r) ramazan dəyəri haqda möhtəşəm hədisi oruc tutanlara hansı müjdəni verir?


İbn Abbasın (r) ramazan dəyəri haqda möhtəşəm hədisi oruc tutanlara hansı müjdəni verir?İbn Abbas Ramazan ayının dəyəri haqda Səid ibni Cubeyrə deyir: Bax bunu mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, o buyurub: “Əgər bilsəz ki, Allah Ramazanda sizin üçün nələr nəzərdə tutub ona şükr edərsiniz. Allah bu ayın birinci gecəsində ümmətimin zahirdə və gizlində olan günahlarını bağışlayar. Allah minlərlə dərəcə sizi qaldırar, sizin üçün 50 şəhər inşa edər. İkinci gündə Allah hər addımınıza bir ilin orucunu bir peyğəmbərin savabı və bir ilin ibadətinin savabını yazar. Üçüncü gündə bədəninizdə olan tüklərin sayı qədər cənnətdə günbəz inşa edər. Elə bir günbəz ki, onun girəcək və çıxacağında hər birində 12 min mənzil olar. Bu evlərin hə birində min taxt və hər taxtda bir huri olar. Hər gün min mələk hədiyyələrlə sizin yanınıza gələr….”


Həzrət Zəhranın (s) kənizi, Quranla danışan xanımı tanıtdırın?


Həzrət Zəhranın (s) kənizi, Quranla danışan xanımı tanıtdırın? Quran ayələri ilə danışan qadın - Həzrət Xanım Zəhra (s.ə) məktəbinin yetişdirməsi Fizzə..Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (ə) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub. Fizzə Zəhrayi-Əthərin (ə) məktəbindən dərs almış və yiyələndiyi elmi əməli olaraq həyata keçirən bir xanım idi. O, Əhli-beytin (ə) yanında həmişə bir nur kimi parlamışdır. Bəs görəsən, kəniz Fizzə kimi tanınan bu xanım, necə olmuşdu ki, Həzrət Zəhranın (ə) kənizi olmağa nail olmuş və Əli (ə) xanədanının ən hörmətli və yaxın bir üzvünə çevrilmişdi? Fizzənin əsli-nəsəbi Hindistan ölkəsindən idi. ...


İslam aləmində etimad olunacaq alimlərdən İmam Sadiq (ə) şagirdlərinin bir neçəsini tanıtdırın?


İslam aləmində etimad olunacaq alimlərdən İmam Sadiq (ə) şagirdlərinin bir neçəsini tanıtdırın? İmam Sadiqin (ə) müxtəlif elmlərdə mütəxəssis səhabələri və şagirdləri var idi. O həddə ki, hədis ravilərini tanıyan və hədis elmində bilik sahibləri deyirlər: İmam Sadiqin (ə) elm məktəbi yaratdığı zamanda 4000 minə yaxın şagirdi var idi. İmam Sadiqin (ə) bir neçə müxtəlif sahələrdə dərin elmə sahib olan səhabə və şagirdləri:
A) İmamın şəiətdə yetişdirdiyi şagirdlər: 1-Aban ibn Təğləb, Şəriət müəllimi olmuşdu, 2-Zurarə ibn Əyən, alimliyə lazım olan dəyərlərin çoxuna sahib olan şəxsiyyət idi. Quran qarisi, müctəhid, kəlam ustadı, şair və güclü ədəbiyyatçı olmuşdu
B) İmamın əqaid elmində yetişdirdiyi şagirdlər: 1-Mömin Taq, Əbi Hənifə və Mürciə məzhəbi ilə münazirələri kitab şəklində yazılmışdır. Xəvaric qrupu (Əli (ə)-la düşmən olanlar) haqda əqaid araşdırmaq aparmışdı, İmamət haqda geniş qeydiyyatlar yazmışdı. 2-Hişam İbn Həkəm Kindi, Zindiqlərin (Allahı inkar edənlərin) batil olmasına dair kitab yazmışdı.
C) İmamın hədis elmində yetişdirdiyi şagirdlər: 1)Cabir ibn Yəzid Cöfi, Cəməl müharibəsi, İmam Əli və Huseyin (ə) şəhadəti haqda kitablar yazmışdı, 2-İshaq ibn Əmmar Kufi. Hədis ravilərini tanımaqda alim olan şəxsiyyətlər onun haqqında deyiblər: O böyük hədis bilimçisi və düz danışan ravidir.


HƏZRƏT HƏMZƏYƏ NİYƏ “ALLAHIN VƏ RƏSULUNUN ŞİRRİ” ADINI VERMİŞDİLƏR?


Həmzə ibni Əbdülmüttəlib ibn Haşim ibni Əbdülmənaf, Həzrət Peyğəmbərin (s) və İmam Əlinin (ə) əmisi idi. O, Peyğəmbərimizdəndən (s) təxminən 2 ya 4 yaş böyük idi.
Həmzə İslam dinini besətin 3-cü və ya 4-cü ilində qəbul etmişdir. O, Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və deyir: \"Qardaş oğlu! O şey ki, deyirsən, haqdır?”.


YƏMİN SƏHABƏLƏRİ KİMLƏRDİR?


“Hər kəs öz əməlinin girovundadır (hər bir kəs yerinə yetirilməli olduğu vaciblərin və etdiyi haramların müqabilində girovdur. Vacibatları yerinə yetirdikdən və günahları yuduqdan sonra azadlığa buraxılar), «Əshabi-yəmin»dən (girovdan azad olmuş əməl dəftəri sağ əlinə verilmiş salehlərdən) başqa”. (“Muddəssir” 38-39).


Səhabələr torpağamı səcdə edİrdİlər?


Biz, Peyğəmbər (s) səhabələri və o dövrdə yaşayan müsəlmanların həyat tərzinə diqqət etsək görərik ki, onlar çətin, məşəqqətli anlarda belə, ibadətlərində yer üzərinə edilən səcdəyə üstünlük vermişlər.


SEYYİDÜŞ-ŞÜHƏDA HƏMZƏ KİMDİR?


Həmzənin həyat səhifələrini varaqla-dıqda onun iman və əməl baxımından fəzilətləri və yüksək məqamı ilə tanış ola bilsək də, Həzrət Peyğəmbərin (s) və məsum İmamların (ə) buyuruqları onun məqamını daha aydın göstərir. Uyğun buyuruqlardan bəzilərini xatırlayaq....


RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ƏQİDƏMİZ NƏDİR?


Onlar Peyğəmbər (s)-in pak ailəsindən olan on iki nəfərdirlər:
1. Əmirəl-möminin, təqvalıların və üzü ağ olanların rəhbəri, Allahın şiri, meydanlar qalibi Əli ibni Əbi Talibdir. Elm şəhərinin qapısı, ağılları mat qoyub qəlb və canları özünə vurğun etmiş, ürəkləri sevindirmişdir. Əgər o, Allah rəsulundan sonra olmasaydı, din yer üzündə qalmazdı
2.


ZÜHEYR İBN QƏYN KİMDİR?


Cavab: Züheyr Kufənin tanınmış və şücaətli şəxslərindən biri idi. O, bir vaxt Osmanın havadarlarından olmuşdur. İmam Hüseyn (ə) Məkkədən Kufəyə hərəkət edərkən Züheyr də ailəsi ilə birgə həcdən qayıdırdı. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter