Xanım Fatiməyi Zəhra(s.ə)-nın adları nədİr?


«Fatimə(s.ə)-nin Allah dərgahında doqquz adı vardır–Fatimə, Siddiqə, Mubarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Raziyyə, Mərziyyə, Mühəddəsə, Zəhra. Fatimə adının mənası hər cür pislikdən ayrılmış (və ya seçilmiş), təmizlənmiş deməkdir. Əgər Fatimə olmasaydı, möminlər ağası Əli(ə.s) üçün Adəmdən tutmuş ta qiyamətə kimi yer üzündə həyat yoldaşı tapılmazdı.»


KӘRBӘLA QİYAMINDA KİM QӘLӘBӘ ÇALDI?


Bir sıra sadəlöv adamların Aşura günündə Yezidin qələbə çalıb, İmam Hüseyn əleyhissalamın məğlub olduğunu güman etməsinə baxmayaraq, tarixi diqqətlə araşdırdıqda məlum olur ki, əhvalat bunun əksinə imiş. Çünki qələbə insanın diri qalıb düşmənin ölməsi demək deyildir. Qələbə bundan ibarətdir ki, insanın özü ölsə də hədəf, fikir və idealları əbədi olaraq yaşasın. Məğlubiyyət isə döyüş meydanında həlak olmaq deyil, fikir və ideyaların məhv olmasıdır.


İMAM ƏLİ (Ə)-ın MİN ADINDAN YÜZ BİRİ nədİr?


1. Müşkülküşa. 2. Seyfullah. 3. Əbu Turab. 4. İma- mül müttəqin. 5. Şahi - La Fəta. 6. Naibi-Rəsul. 7. Qu- rani-Natiq. 8. Kəşfül ğita. 9. Ulil əmr. 10. Fatehi-Xey- bər. 11. Əbül Həsəneyn. 12. Ruhi-fürqan. 13. İmamül Hüda. 14. Vəliyyullah...


İMAMƏT ÜSULİ-DİNDƏNDİR, YOXSA FÜRUİ-DİNDƏN?


Bu sualın cavabı bizə keçən mövzudan (İmamət, Yaxud Canişinlik Nədir?) aydındır. Amma müxtəlif nəzəriyyələr də mövcuddur. Əhli-sünnənin məşhur alimi və “Nəhcül-həqq”( “Ehqaqul-həqq” kitabı ona cavab olaraq yazılmışdır.)


İMAMƏT BƏHSLƏRİ NƏ VAXTDAN BAŞLANDI?


İslam peyğəmbərindən sonra canişinlik məsələsi ilə bağlı mübahisə yarananda bir qrup Peyğəmbərin (s) özünə canişin tə’yin etmədiyini və bu işi ümmətin öz öhdəsinə qoyduğunu iddia etdi. Dedilər ki, ümmət bir yerə toplaşıb, öz aralarından bir nəfəri rəhbər seçməlidir. Həmin şəxs hökuməti idarə etməli, xalqın nümayəndəsi olaraq rəhbərlik vəzifəsini yerinə yetirməlidir....


QURAN VƏ LÜĞƏTDƏ “İMAM” SÖZÜ hansı mənaları verİr?


Lüğət alimlərinin qeyd etdikləri kimi, “İmam” sözü feldən əmələ gələn mücərrəd isimdir və insanın diqqət mərkəzində saxladığı, ardınca düşərək tələb etdiyi hər bir şeyə aid edilir. Bu söz müxtəlif yerlərdə ayrı-ayrı mənaları ifadə edir. Məsələn, bə’zən “İmam cümə”, ”İmam camaat”, “hidayət İmamı”, bəzən də “zəlalət İmamı” kimi müəyyən mənalar nəzərdə tutulur.


Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrinin sirri nədir?


Hədisdə gəlmişdir:
Əmirəl-möminin (əleyhis-səlam) Həzrət Fatimeyi-Zəhraya (əleyha-səlam) buyurdu ki, getsin və Peyğəmbərdən bir xidmətçi (qulluqçu) istəsin. O xanım getdi və əlinin qabarlarını göstərdiyi əsnada dedi: «Asyabı (dəyirman daşını) dolandırmaq məni zəhmətə salmışdır» bir xidmətçi istədiyini bildirdi. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alihi) cavabında buyurdu: Xidmətçi əvəzinə bütün dünyadan daha qiymətli bir hədiyyəni sənə verməyimi istəmirsənmi?


Hansı əsasa görə imamət nübüvvət məqamından yüksəkdədir?


Sual: Hansı əsasa görə İmamət nübüvvət məqamından yüksəkdədir?


Doğrudanmı, İmam Hüseyn (ə) və onun ətrafındakılar Kərbəlada susuz saxlanıldı?


Cavab: Mö`təbər tarixi mə`lumatlardan bəlli olur ki, İmamın (ə) şəhadətindən üç gün qabaq (məhərrəmin yeddinci günü) ibn Ziyaddan Ömər ibn Sə`də belə bir əmr gəldi: “Hüseynlə suyun arasını kəs, bir damla da içməyə qoyma.”...


NƏ ÜÇÜN İMAMLARIN ADI QURANDA YOXDUR?


Bir neçə əsr ərzində bütün müsəlmanların, həm sünnilərin həm də şiələrin ağlında belə bir sual olub: Əgər Əli ibni Əbu Talib (ə) Allah elçisinin (s.ə.s) qanuni varisi sayılırsa onda niyə onun adı Quranda çəkilmir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter