Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?


Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?Qurani-Kərim “Fəth” surəsinin əvvəllərində Peyğəmbərin keçmiş və gələcək günahlarından söz açarkən necə ola bilər ki, o məsum olsun?


İslam Peyğəmbərİnİn (s) əfv olunması doğrudurmu?


İslam Peyğəmbərİnİn (s) əfv olunması doğrudurmu?Allah-taala Tövbə surəsində buyurur: “Allah səni bağışlasın”. Bu söz onu bildirmirmi ki, Peyğəmbər günah və ya xəta edibdir ki, Allah onu bağışlayır.
Ayə belədir:
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ


Həzrət Peyğəmbərİn (s) halallıq İstəməsİ məsum olmamasından xəbər vermİrmİ?


Həzrət Peyğəmbərİn (s) halallıq İstəməsİ məsum olmamasından xəbər vermİrmİ?Əgər Peyğəmbər (s) məsumdursa, nəyə görə bir şəxsi səhvən vurub, sonra da həmin şəxsdən halallıq istəmişdir?


Həzrət Musanın (ə) qətlə törətməsİ məsumluğuna zidd deyİlmİ?


Həzrət Musanın (ə) qətlə törətməsİ  məsumluğuna zidd deyİlmİ?Qurani-Kərimdə Həzrət Musanın (ə) bir cavanı öldürdüyü barədə söhbət açılır. Bu qətl peyğəmbərlik isməti ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?


Həzrət Yusİf (ə) məsumdurmu?


Həzrət Yusİf (ə) məsumdurmu?Niyə peyğəmbərləri məsum bilək? Bir halda ki, Həzrət Yusif (ə) kimi bəzi peyğəmbərlər səhv etmişlər. Məsələn, Həzrət Yusif (ə) zindandakılardan birindən istədi ki, Misir əzizinin yanına gedib ona kömək etmək üçün xatırlatsın. Bu an o, başqasından yardım umaraq Allahdan qəflət etmədimi?


Həzrət Davudun (ə) səhv mühakİmə etməsİ məsumluğuna ləkə gətİrmədİmİ?


Həzrət Davudun (ə) səhv mühakİmə etməsİ məsumluğuna ləkə gətİrmədİmİ?Əgər peyğəmbərlər məsumdurlarsa nədən Həzrəti Davud (ə) mühakimə etməkdə tələsdi və səhvə düçar oldu?


Həzrət Yunİs (ə) məsumdursa nədən səbrsİzlİk etdİ?


Həzrət Yunİs (ə) məsumdursa nədən səbrsİzlİk etdİ?Əgər peyğəmbərlər məsumdursa nədən Həzrət Yunis (ə) insanların əlindən əsəbləşdi və şəhərdən kənara getdi?


Həzrət İbrahİm (ə) və Qİyamətdə ölülərİn dİrİlməsİnə şəkk edİrdİmİ?


Həzrət İbrahİm (ə) və Qİyamətdə ölülərİn dİrİlməsİnə şəkk edİrdİmİ?Niyə İbrahim peyğəmbər sadəcə kimi, bir şəxsiyyət Allahdan ölülərin necə dirilməyini göstərməsini istədi? Axı, O, ölülərin dirilməsinə şəkkmi edirdi?


Həzrət İbrahİmin (ə) İsmətİndə şübhə edİLİRMİ?


Həzrət İbrahİmin (ə) İsmətİndə şübhə edİLİRMİ?Əgər Peyğəmbərlər düz danışan və məsumdurlarsa nədən Həzrət İbrahim (ə) bütləri sındırdıqdan sonra bu işin böyük büt tərəfindən görüldüyünü söylədi. O yalan danışmış olmadımı?


Həzrət Adəm (ə) məsum İdİmİ? Məsumdursa...


Həzrət Adəm (ə) məsum İdİmİ? Məsumdursa...Əgər peyğəmbərlər məsumdurlarsa nədən Həzrət Adəm (ə) Allahın əmrini pozaraq qadağan olunmuş ağacın meyvəsini yedi və nəticədə cənnətdən uzaqlaşdırıldı?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter