İmam Sadiq (ə) buyurur: Cümə gününün ən üstün əməlidir Salavat!


Günahlarımızı yuyub aradan aparacağımız zamanlardan biri də cümə günüdür. Cümə günü Allahın şərəfli hesabetdiyi günlərdən biridir ki, bu gündə bəndələrin duaları qəbul olar və tövbə edənlərin əlləri boş qayıtmaz. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Cümə axşamında Peyğəmbər (s) və Ali-Peyğəmbərə (ə) salavat göndərmək min saleh əmələ bərabərdir və min günahı məhv edər. İnsanın məqamını min dərəcə qaldırar. Müstəhəbdir ki, cümə axşamı gününün əsrindən başlayaraq cümə gününün sonuna qədər Peyğəmbərə (s) çoxlu salavat göndərəsiniz”. Həzrət Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Cümə axşamı gününün əsrində mələklər səmadan qızıl qələm və gümüş səhifə ilə yerə enərlər. Cümə axşamının əsrində, cümə axşamında və günəş batana qədər cümə günündə Peyğəmbər (s) və nəslinə salavatdan başqa bir şeyi yazmazlar”...


Xəta edəndə, 7 saat ərzində bu zikri deyənə günah yazılmaz!! Məsumlardan hədislər


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, tövbə edər, ancaq pis dostlarını dəyişdirməz – tövbə etməmiş olar”.
İmam Əli (ə) buyurur: “O kəs ki, tövbə edər, gərək cismi itaətin çətinliyini dadsın, necə ki, bu cisim günahın şirinliyini dadmışdır”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Tövbənin şəraiti budur ki, tərk etdiyin vacibatın qəzasını yerinə yetirirsən”. İmam Əli (ə) buyurur: استغفر و الله ربي و اتوب اليه
\"Əstəğfirullahə Rabbi və ətubu iləyh\" zikri ilə batininizi xoş ətirli edin ki, günahın pis iyi sizi rüsvay etməsin”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim günah edər, gündüzdən 7 saat ona möhlət verilər ki, (tövbə etsin). Əgər 3 dəfə desə: \"Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl-həyyul-qayyum\" Həmin günah onun üçün yazılmaz”....


Quran və hədislərə əsasən Tövbə üçün hansı yaş daha təsirlidir?


Hədislərimizin buyurduğuna görə, həqiqi tövbəkar o kəsdir ki, öz pis dostlarını dəyişdirər və onu Allah yoluna dəvət edənlər ilə dost olar. Getdiyi məclisləri dəyişdirər. Günah məclislərindən uzaq olar. Əgər belə məclisdə iştirak etsə, yenə günah etməz. Bəs tövbə üçün hansı yaş daha təsirlidir?
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah yanında heç bir şey tövbə edən cavandan daha məhbub deyildir”. Deməli, cavanın etdiyi tövbənin təsiri daha çoxdur. Əlbəttə, insan hər yaşda tövbə edə bilər. Tövbəsini gərək heç bir zaman təxirə salmasın. Gözləyib cümə gecələrinin, Qədr gecələrinin intizarında olmasın. Fürsət tapan kimi tövbə etsin.
“Həqiqətən, Allah çox və tez tövbə edənləri, həmçinin pak olmağa çalışanları sevir”. (“Bəqərə” 222). Tövbə elə ruhi haldır ki, bir neçə söz ilə həqiqi mənasına qovuşmaz, bunun üçün daxili inqilabın baş verməsi lazımdır. İnsan şeytani hisslərindən təmizlənib, Allaha üz tutmalı və peşman halda yalvarmalıdır...


Hər kəs yatandan öncə 3 dəf ixlas surəsini oxuyarsa Allah-Taala (c.c) ona hansı neməti verər?!


Məhrum Ayətullah Əli Səadət Pərvər öz axırıncı dərsində şagirdlərinə belə buyurmuşdur: “Ölməyimi mənə göstəriblər. Çox aydın idi. İndinin özündə həmin zamanı xatırlayıram. Gördüm ki, peyğəmbərlər (ə) və İlahi övliyalar cənazə mərasimimdə iştirak edirlər. Bu, ona görədir ki, bəndə 40 il səhər çağında 100 dəfə “Tövhid” surəsini oxuyur və onu 124 min peyğəmbərin (ə) ruhuna hədiyyə edirdim”. “Tövhid” surəsini oxumağın fəzilətləri barəsində çox sayda hədislərimiz vardır. O cümlədən:
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yatan zaman “Tövhid” (“İxlas”) surəsini 3 dəfə oxuyarsa, Allah 50 min mələyi onun üçün vəzifələndirər ki, həmin gecə onu qorusunlar”.
Əmirəl-möminin (ə) Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: “O kəs ki, yatan zaman yüz dəfə “Tövhid” surəsini oxuyar, Allah 50-illik günahlarını bağışlayar”...


Xəstəlik, qorxu və ailə qurmağa kömək üçün Qurani Kərimin hansı surəsini oxumaq lazımdır?!


“Zariyat” surəsi – Quranın 51-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuş və 60 ayəsi vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə ilə bağlı buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, dünyada əsən küləklərin on bərabəri qədər ona on həsənə verilər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, parlayan çıraq kimi qəbirdə nurani olmasına səbəb olar”.
İmam Cəfər Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, Allah məişət işlərini islah edər, ona çoxlu ruzi əta olunar”. Bu surənin bərəkətləri:
1. Xəstəliklərin yaxşılaşması. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər bu surəni yataqda olan xəstə yanında yazsanız, Allah ona ciddi şəkildə asanlıq edər”.


İnsan necə xəlq olunub? – İmam Əlinin (ə) mübarək nəzəri


Allahın varlığını bir neçə yolla isbat etmək olar. Onlardan biri də xəlq etdiklərinin nə qədər qüdrətli və möcüzəvi xarakterə malik olmasıdır.
Allahın xəlq etdikləri içərisində insanın yeri başqadır. İmam Əli (ə) insanın xilqəti barəsində buyurur: “Əzəmətli Allah təbiətin müxtəlif torpaqlarından elə bir palçıq əldə etdi ki, torpaqdan yumşaq, hamarsızdır. Palçığa şirin və şor su tökdü və məhəbbət təri ilə onu yoğurdu. Ondan bir üz düzəltdi. Bədən və ayrı üzvlərini düzəltdi. Sonra onları birləşdirdi ki, vahid olsun. Bir müddət sonra sərtləşdi. Belə ki, əgər üzərindən külək əssəydi, səsi qulağa dəyərdi.
Sonra Öz ruhundan ona üfürdü ki, insan şəklinə düşsün. Allah ona elə zehin verdi ki, həmin zehni onun üçün işə salsın, elə düşüncə verdi ki, onunla Ona təslim olsun, elə əl və ayaq verdi ki, ona xidmət etsin...


Necə dua edək? – Peyğəmbərlərdən (s) öyrənək


Əgər hər bir İlahi peyğəmbərin (ə) həyatına nəzər salsaq, görərik ki, onların özünəməxsus duaları olmuşdur ki, məhz bu dualar vasitəsilə çətinliklərdən çıxmışdılar. Biz də dua etməyi peyğəmbərlərdən (ə) öyrənək. O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) ilə Həvva tövbə etmək istəyir, deyirlər: “Dedilər: «Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik, əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq»”. (“Əraf” 23).
Həzrət Nuhun (ə) duası da dəyərli dualardan biridir. Belə ki, kafirlər Nuhu (ə) dəli adlandıran zaman Nuh (ə) belə dua edir: “Nuh dedi: «Ey Rəbbim, onların təkzibinin müqabilində mənə kömək et!»”. (“Muminun” 26). Allah Təala da Nuha (ə) əmr edir ki, gəmi tiksin və sonra bu duanı desin: “Beləliklə elə ki, sən və səninlə birlikdə olanlar gəmiyə yerləşdiniz, de: «Həmd və səna bizə zalım dəstədən nicat verən Allaha məxsusdur”....


İmam Cavadın (ə) mübarək izahında təvəkkülün mənası necə izah olunmuşdur?!


İmam Cavad (ə) buyurur: “Hər kim Allaha etimad edərsə, Allah şadlığı ona nümayiş etdirər. Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah onun işlərinə kifayət edər.
Allaha etimad etmək – elə bir qaladır ki, ancaq mömin orada mühafizə olunar. Allaha təvəkkül etmək – hər bir pislikdən nicat tapmaq və hər bir düşmənçilikdən amanda qalmaqdır”. Əziz İmamın (ə) buyuruşundan aydın olur ki:
1. Allah insana kifayət edər. Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah onun işlərinə kifayət edər. Necə ki, Quranda buyurulur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O ona kifayət edər”. (“Təlaq” 3). Təvəkkülün həqiqəti budur ki, insan zəhmət çəkər, əziyyətə qatlaşar və öz işini Allaha tapşırar. Çətinliklərinin həll olmasını ondan istəyər. Allah onun çətinliklərindən agah olduğu və onu aradan qaldırmaq qüdrətinə malik olduğu üçün, bu işi görər. O kəsdə ki, təvəkkül ruhu olar, heç bir zaman ümidsiz olmaz...


Özünə dəyər verməyən insanın şərindən çəkin – İmam Nəqinin (ə) nəsihətlərindən


İmam Əliyyən-Nəqi (ə) biz müsəlmanlara bəzi nəsihətlər vermişdir ki, onlara diqqət edək və əməl edək:
- Nemətlər qısa bəhrələrdir, şükrün özü – nemətdir.
- Müəllim və şagird – tərəqqi və inkişaf etməkdə şərikdirlər.
- Danlamaq – xoşagəlməz sözlərin açarıdır, ancaq qəlbə kin salmaqdan daha yaxşıdır.
- Həsəddən uzaq ol, onun təsiri səndə zahir olacaqdır, düşməninə təsir etməyəcəkdir.
- Söz keşməkeşləri köklü dostluqları da belə, xarab edər.
- Təkəbbür insanı öyrənməkdən


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən insan dünyada necə yaşamalıdır?!


Ölüm – qəti bir hadisədir ki, hər bir canlının başına gələcəkdir. Ölümü hər kəs bir cür görür. Bəziləri üçün məhv olmaqdır, bəziləri üçün dünya zindanından azad olmaqdır, bəziləri üçün Allahla görüşməkdir... Məsumların (ə) ölümlə bağlı bəzi buyuruşlarına diqqət edək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanın qəbri – axirət mənzillərinin birincisidir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəzən insanlar illəri, ayları, günləri və saatları sayarlar, ancaq bir zaman da gərək nəfəslərini saysınlar. O zaman ki, axırıncı nəfəs gəlib çatar, artıq həmin zaman nə bir an gec və nə bir an tez həyata keçər. Həmin zamanda insanın köçməsi başlayar”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, ölümü unutmuşdur. Halbuki, ölüləri görür”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Əba Ubeydə! Ölümü çoxlu yada sal. Əgər insan onu çoxlu yada salarsa, dünyaya qarşı rəğbətsiz olar”. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “İzzətli ölüm – əbədi həyatın bir hissəsidir, zəlilcəsinə ölüm isə həmişəlik ölümdür”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter