\"Bİsmİllahİr Rəhmanİr Rəhim\" zİkrİnİn fəzilətləri nədİr?


Həzrət Rəsuli Əkrəm (s) buyurub: \"Hər bir məsuliyyətli iş \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\" ilə başlamasa, naqis və natamam qalacaq.
Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: \" Hər zaman bəndə \"Bismillahir Rəhmanir Rəhim\"i oxusa şeytan ondan qaçar.\"


Şeytana hər cəhətdən yaxın olanlar KİMLƏRDİR?


Peyğəmbər (s.) bir gün səhabələri ilə oturmuşdu. Bu vaxt qapı döyülür. Şeytan insan surətində Peyğəmbər (s)-ın hüzuruna gəlib deyir: Ya peyğəmbər (s) mən Allah tərəfindən göndərilmişəm. Hər nə soruşsan düzünü deyəcəyəm. Allah mənə əmr edib. Peyğəmbər (s) buyurdu: Mən Allah tərəfindən şeytandan bəzi qısa-qısa suallar soruşdum.


14 MƏSUML ŞƏRAB BARƏSİNDƏ nə buyurmuşlar?


İslam dininin insanlara ne`mət olaraq bəxş etdiyi Peyğəmbər (səlləllahi və alehi və səlləm) və Əhli-Beyt (ələyhimussalam), cəmiyyətin bəlasına çevrilmiş şəraba qarşı çoxlu hədislər buyurmuşlar. Hər bir ağıllı insan bu kəlamlardan sonra şərab içmək, sərxoşluğa qurşanmaq və hər hansı bir məstedici içkilərə əl uzatmaqdan çəkinər...


Peyğəmbərİmİz (s) kİmlər üçün behİştdə 3 evə zamİn olmuşdur?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mən behiştin ətrafında, behiştin ortasında, behiştin yuxarısındakı evlərə zaminəm.
1. O kəs üçün ki, mübahisəni tərk edər, baxmayaraq ki, haqlı olsa belə.


NAMƏHRƏMƏ BAXMAQ MƏSUMLARIN SÖZLƏRİNDƏ NECƏ MƏZƏMMƏT OLUNUB?


1-ci hədis: Hәzrәt Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “(Naməhrəmə) baxmaq şeytanın zəhərli oxlarından biridir.Kim (naməhrəmə) baxmasa, Allah ona ilahi xof səbəbindən bir iman əta edər ki, qəlbində onun şirinliyini duyar.”


\"AMAN\" HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


Bu şərəfli hədis də öz növbəsində həzrət Peyğəmbərin (s) əhli-beytinin müsəlmanlar arasında siyasi-e᾽tiqadi mahiyyətini izah edir. Hər hansı bir millətin ən təhlükəli və xətərli məsələsi, onun siyasi-e᾽tiqadi məsələlərdə ixtilaf və təfriqələrlə üzləşməsidir.


“ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İŞARƏ OLUNUR?


Əhli-beytin (ə) mövqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra şübhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən məşhur hədislərindəndir. O səhih və mö’təbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmuşdur. Bu hədis barəsində əksər alimlər yekdil fikirdədirlər. Əvvəlcə, hədisin sənədini, sonra isə onun məzmununu qısa şəkildə araşdıracağıq:


“NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?


İslam mənbələrində Peyğəmbərdən (s) nəql olunan və hər bir dövrdə Əhli-beytin müsəlmanlara rəhbər və hidayətçi olduğu göstərilən digər bir hədis “nücum” hədisidir.


Əhlİ Sünnə mənbələrİndən Hz. Əli (ə.s.) haqqında nə deyİLİR


Peyğəmbərimizdən (s.a.v.v.) nəql olunan aşağıdakı hədislər sübut edir ki, İmam Əli (ə.) səhabələrin ən üstünüdür və yalnız o Peyğəmbərdən (s.) sonra onun ümmətinə rəhbərlik etməyə layiqdir.


«Əşəreyİ mübəşşərə» hədİsİ HANSI HƏDİSDİR?


İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur:
«Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter