Hz. Əli (ə) ədalətini əks etdirən tarixi rəftarı – Qardaşı Əqilin etirazına cavabı nə olmuşdur?


Hz. Əli (ə) ədalətini əks etdirən tarixi rəftarı – Qardaşı Əqilin etirazına cavabı nə olmuşdur?Hz. Əli cazibəsi və sevgisinə sahib olmaq üçün ilk növbədə onun (ə) ədaləti ilə barışmalısan! Tarixdə qeyd olunur ki, İmam Əli (ə) xəlifəliyinin ilk günlərində minbərə çıxıb Allaha həmd və sənadan sonra camaata belə müraciət etdi: “Allaha and olsun ki, sizin qənimətlərinizdən bir dirhəm belə mənimsəməmişəm! Mənim bu Mədinədəki tək sərvətim bir xurma ağacımdır. Elə isə təsdiq edin! Əgər belə deyilsə o bir ağacdan da özümü məhrum edib, onu sizə verəcəm!” Bu zaman İmamın (ə) qardaşı Əqil qyağa qalxıb dedi: And olsun Allaha! Sən məni mədinəli qara bir şəxslə bir tutursan?! İmam (ə): \"Otur yerinə! Burda səndən başqa bir şəxs yoxdur ki, danışsın?! Sənin o, qara dərilidən nə kimi üstünlüyün var? Yoxsa iman, təqva və ya savabda ondan üstnsən?! Tək üstünlüyün ondan əvvəl İslamı qəbul etməndir! Əsl üstünlük iman, təqva, axirət üstünlüyüdür!”...


Bəs Aşura günü şeytan nədən peşman oldu?


Bəs Aşura günü şeytan nədən peşman oldu? Ayətullah Seyyid Mühəmmədtəqi Müdərrisinin atası nəql edir: “61-ci Hicri ilinin Aşura gününün əsrində şeytanları gördülər ki, İblis onların ordusunun başında dayanıb üz və gözünə vurur. Sonra da ağlayır. Onlara dedilər: “Bu gün sən gərək sevinəsən, bəs niyə pərişan və ağlarsan?”. İblis dedi: “Böyük bir səhv etmişəm və insanları vadar etmişəm ki, Hüseyni (ə) öldürsünlər”. Dedilər: “Niyə? Məgər sən istəmirdin ki, zahirdə müsəlman olan bu insanlar cəhənnəmə getsin? Məgər cəhənnəmlik olmayıblar?”. Dedi: “Niyə, olublar. Ancaq bu məsələdən qəflət etmişəm ki, bu işlə İlahi rəhmət qapısı insanların üzünə açılmışdır. Hər kəs öz üslubu ilə onun şəfaətindən bəhrələnir””.


İmam Hadi (ə) çətinliyə düşmüş möminin borcunu belə ödədi?!


İmam Hadi (ə) çətinliyə düşmüş möminin borcunu belə ödədi?! Şeyx Ərbəli nəql edir: “Bir gün İmam Hadi (ə) bir iş üçün Samirradan kəndlərin birinə gedir. Bir ərəb gəlir və İmamı (ə) görmək istədiyini bildirir, ancaq ona kəndə getdiyini söyləyirlər. O, da İmamı (ə) tapmaq üçün həmin kəndə gedir və İmamla (ə) görüşür. İmam (ə) soruşur: “Nə hacətin vardır?”. Deyir: “Mən cəddin Əmirəl-möminin (ə) vilayətinin davamçılarındanam ki, böyük bir borca girmişəm. Səndən savayı heç kəs onu ödəyə bilməz”. İmam (ə) buyurur: “Xoş ol və şad ol”. Ərəb İmamın (ə) yanında qalır və səhər olan kimi Həzrət (ə) ona buyurur: “Mənim də sənə bir hacətim vardır ki, onun əksini yerinə yetirmə”. Ərəb deyir: “Müxalif deyiləm”. İmam (ə) bir məktub yazır və orada yazır ki, bir ərəbə borcu vardır və miqdarını ərəbin borcundan daha çox yazır. Buyurur: ...


Kərbəla qətlgahından niyə alma ətri gəlirdi?


Kərbəla qətlgahından niyə alma ətri gəlirdi? ... İmam Səccad (ə) buyurur: “Bu mövzunu atamın şəhadətindən bir saat əvvəl ondan eşitdim. Həzrətin (ə) şəhadətindən sonra qətlgahından həmin almanın ətri gəlirdi. Həmin almanın ətri Həzrətin (ə) məqbərəsində də qalmışdı. Mən nə zaman atamın məqbərəsini ziyarət edirəm, həmin almanın ətrini hiss edirəm. Bizim davamçılarımızdan hər kim atamı ziyarət edərsə, səhər çağı diqqət etsə, əgər muxlisdirsə, həmin ətri hiss edəcəkdir”.


Kərbəla hadisəsində ən çox ziyan görən bədbəxt kim idi?


Kərbəla hadisəsində ən çox ziyan görən bədbəxt kim idi? Bu hadisədə ən çox ziyan görən insanın adı Ubeydullah ibni Hürr Cəfi idi. İmam (ə) onu dəvət edən zaman belə demişdi: “Mən öz canımdan qorxuram. Ancaq bir iti qaçan atım vardır ki, nə zaman onunla olsam, qələbə çalıram. Onu sizə hədiyyə edərəm”. İmam (ə) da cavabında buyurmuşdu: “Bizim nə sənə və nə də sənin atına ehtiyacımız vardır”. O, Aşura hadisəsindən sonra çox peşman olur və hətta sonralar Muxtarın yanına gəlir ki, qatillərlə vuruşsun. Ancaq Muxtarı da tək qoyur və Zubeyrin tərəfinə keçir. Sonra Zubeyrə də arxa çevirir Kufə hökumətini əldə etmək üçün qiyam edir. O, Məsəb ibni Zubeyrlə vuruşur və məğlub olur. Özünü Fərat çayına atır və qərq olur...


İmam Hüseynin (ə) mübarək başı harada dəfn olunmuşdur?


İmam Hüseynin (ə) mübarək başı harada dəfn olunmuşdur? İmam Hüseynin (ə) mübarək başının harada dəfn olunması ilə bağlı nəzər ayrılıqları vardır. Bəziləri Kərbəlada, bəziləri Nəcəfdə, bəziləri Mədinədə, bəziləri Dəməşqdə və hətta Qahirədə belə dəfn edildiyini iddia edirlər. Seyyid ibni Tavus “Luhuf”da yazır: “Nəql edilir ki, İmam Hüseynin (ə) başını Kərbəlaya qaytardılar və Kərbəlada mübarək bədəni ilə birlikdə dəfn etdilər. Əhli-Beyt (ə) tayfası da dediyimiz bu mənanı qəbul edir”. Bu kəlamdan belə başa düşmək olur ki, Əhli-Beyt (ə) davamçılarının əqidəsinə görə İmamın (ə) mübarək başı bədəni ilə birlikdə dəfn olunmuşdur. -Bu mənbələrdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmamın (ə) mübarək başı səfər ayının 20-də Kərbəlaya qaytarılmış və İmamın (ə) mübarək bədəni ilə birlikdə dəfn olunmuşdur...


Kərbəlanın yeganə qara dərili şəhidi kim idi ?


Bu cazibəyə müsbət reaksiya şəxslərdən biri də Cəun ibn Huvadır. Cəunun Əhli beytə (ə) olan bağlılığı ona İmam Hüseynlə (ə) birgə şəhid olma şərəfini nəsib eylədi.
Deyilir ki, Cəun Aşura günündə döyüşə yollananda İmam əvvəl ona icazə vermədi. Lakin o İmama (ə) dedi: “Allaha and olsun istəyirəm mənim qanın sənin qanınla qarışsın”
Cəun şəhid olanda İmam Hüseyn (ə) onun başı üstünə gəldi. İmam onun cansız cəsədinə baxıb dedi: “İlahi onun üzünü ağ elə! Onun bədənini ətirli elə! Onu yaxşılarla məhşur et!” Rəvayətlərə görə onun cəsədi on gündən sonra tapılanda ondan valehedici ətir iyi gəlirdi.


Kərbəlada cinayət törədənlər: Ömər ibni Səd (lən) kimdir?


Kərbəlada cinayət törədənlər: Ömər ibni Səd (lən) kimdir? Ömər ibni Səd ibni Əbi Vəqqas ibni Malik ibni Vəhib ibni Əbdulmənaf İbni Səd adı ilə məşhurdur. Bəzilərinin nəzərinə görə Peyğəmbərin (s) zamanında doğulmuşdur, bəzilərinin nəzərinə görə isə Ömər ibni Xəttab ölən zaman. O, atası Səd ibni Əbi Vəqqasla bilikdə İraqın fəthində iştirak etmişdir. O zaman ki, Müaviyyə (lən) İmam Əliyə (ə) qarşı müharibə edirdi, İbni Səd da həmin münaqişədə iştirak edirdi. Bu münaqişədən sonra atasının yanına gedib, onu xilafət iddiasında olmağa dəvət edir, ancaq atası imtina edir. Xarzəmi nəql edir: “O zaman ki, İmam Hüseyn (ə) Yezidə (lən) beyət etməkdən çəkinir, Mədinədən Məkkəyə hicrət edir. Həmin zamanda İbn Səd Məkkənin əmiri idi. O zaman ki, hacıların İmamı (ə) necə qarşıladıqlarını görür, Mədinəyə gedib Yezid üçün məktub yazır. Onu İmam Hüseynin (ə) Məkkəyə gəlməyindən xəbərdar edir”...


Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub?


Həzrət Abbasın (ə) həyat yoldaşı kim olub? Həzrət Əbülfəzil Abbas Ləbabə adlı bir xanımla evlənmişdi. Ləbabə, Peyğəmbərin (s) əmisi oğlu Ubeydullah ibni Abbasın qızı idi. Anasının adı isə Ummi Həkim Cuyirə idi. Hər ikisi həm imanlı və həm fəzilətli insanlar idilər. Ləbabə xanımın özü də həm valideynləri və həm də Abbasın (ə) evində aldığı tərbiyə sayəsində fəzilət əhlindən hesab edilirdi.
Həzrət 20 yaşında ailə qurmuşdur. Bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlmişdir. Birinin adı Ubeydullah və o birisinin adı isə Fəzl idi. Bəzi tarixi mənbələrdə daha iki oğlu Muhəmməd və Qasimdən də bəhs edilir. Bəzi mənbələrə görə Muhəmməd adlı oğlu Kərbəlada şəhid olmuşdur. Ancaq bəzi mənbələr də onun heç bir oğlunun Kərbəlada iştirak etmədiyini vurğulayır. Həyat yoldaşının da Kərbəlada olmasına dair heç bir mənbə yoxdur. Onun adı Kərbəla əsirləri içində də çəkilməmişdir...


Kərbəlada cinayət törədənlər: İbn Ziyad (lən) kimdir?


Kərbəlada cinayət törədənlər: İbn Ziyad (lən) kimdir? Ubeydullah ibni Ziyad ibni Əbihə, Mərcanə adlı kənizdən dünyaya gəlmişdir. Ona görə də bəziləri onu təhqir etmək üçün İbni Mərcanə adlandırırdılar.
Atası Ziyad ibni Əbihə Əməvi sərkərdələrindən idi ki, üsyanları yatızdıran zaman rəhimsiz insan kimi tanınmışdır. Atasından bixəbər olduğu üçün Müaviyyə (lən) onu öz qardaşı adlandırır və Əbu Süfyanın oğlu olduğunu iddia edirdi. O, çox qəddar və rəhimsiz bir insan idi. Atası Ziyad ibni Əbihə Kufə və Bəsrə əmiri olan zaman hökumət işləri ilə məşğul olmuşdur. Müaviyyə onu Xorasana hakim göndərir. Sonra isə Bəsrəyə əmir təyin edir. Bəsrədə olan qiyamları rəhimsizliklə yatızdırır və çox sayda insanı qətl edir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter