QURANİ-KƏRİMƏ GÖRƏ DAĞLARIN YARADILMA SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?


İnsanların bu dünyada ilk pənah yeri - mağaralar olmuşdur. Mağaraların xüsusiyyəti belədir ki, yay fəslində sərin və qış fəslində isti saxlayır. Yaşayış üçün münasibdir. İnsanlar ev tikməyi öyrənməmişdən qabaq mağaralarda yaşayardılar. İndinin özündə də mağaralar böhranlı anlarda insanların pənah yeri olur.


Quranın nəzərİndə ən gözəl göz hansıdır?


İnsanlar arasında gözəllik axtarışı müxtəlif hədəflərlə olur. Bəziləri özlərini ona görə gözəlləşdirirlər ki, ictimai məqama sahib olsunlar. Bəziləri başqalarının diqqətini özünə cəlb etmək üçün belə edirlər. Bəziləri isə özlərini gözəlləşdirməkdəki hədəfi zati bir istək kimi qiymətləndirir, istəsələr də, istəməsələr də gözəl görünməyi xoşlayırlar.


Quranİ-Kərİm kosmosa səfər barədə nə buyurur?


Alimlər uzun illər çalışmalardan sonra kosmosa uçmağı bacarmışdılar. Ancaq onların ən böyük problemi fəzada olan zaman oksigen çatışmamazlığı idi.
Kosmonavtlar ilk uçan zaman bu məsələyə çox da diqqət etmirdilər. Ancaq yavaş-yavaş başa düşdülər ki, onlar oksigen çatışmamazlığından əziyyət çəkirlər.


Quranın nəzərində ölüm nədİr?


İnsanın həqiqətini onun mücərrəd ruhu təşkil edir. İnsan öləndə, bu ruh bədəndən xaric olar. İnsanın bu dünyadakı həyatı beşikdə olan körpəyə bənzəyir. Məkan və zaman isə bu beşiyi yırğalayır. Ancaq o zaman ki, buluğa çatır, gərək bu beşikdən çıxsın. Bu çıxış həmin ölümdür.


Quran merac məsələsinə toxunurmu?


Həzrət Peyğəmbərin (s) meraca getməsi məsələsinə Quranda iki surədə toxunulur. Allah-təala İsra surəsinin ilk ayəsində buyurur: \" Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Muhəmmədi) Məscidul-həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidul-əqsaya (Beytul-müqəddəsə) gecə ikən aparan Allah pak və müqəddəsdir.


Quran və rəvayət anlamında \"Qəlb\" nə deməkdİr?


«Qəlbini ədəblə pak və işıqlı et, necə ki, alovu odunla şö’lələndirirlər. Gecə odunçusu, sel üstə çör-çöp kimi olma! Ne’mətə qarşı nankorluq, naşükürlük alçaqlıqdır və cahillə yoldaşlıq bədbəxtlikdir.»


QURANDA BƏZİ MƏKAN VƏ ZAMANLARIN ÜSTÜNLÜYÜNƏ İŞARƏ EDİLİBMİ?


Allah-təala bə`zi məxluqlarına digər məxluqlarından daha çox şərafət və mərhəmət əta etmişdir.


QURANIN ENERJİSİ NƏDƏN İBARƏTDİR?


Bu təcrübə Quranın insana şəfaverici təsirini sübut etmək məqsədilə Florida ştatının Panama şəhərinin Əkbər xəstəxənasında aparılmışdır.


QURANDA MƏAD HAQQINDA NƏ DEYİLİB?


Qur’ani-kərimdə məadın isbat olunması və onu inkar edənlərlə mübahisədən bəhs edən ayələri beş qismə bölmək olar:
1-Onlardan bir qismi tə’kid edir ki, məadın inkar olunmasına heç bir dəlil olmadığını bildirir. Bu ayələr inkarçıları sanki tərkisilah edir.
2-Bə’zi ayələr məada oxşar hadisələri qeyd etməklə onun çox da qəribə bir iş olmadığını başa salır.


Quranda “İlahi sünnətlər” dedİkdə nə başa düşülür?


Parlamentdə çıxarılan qanunlar iki növdür: Qanunların bir qismi parlament quruculuğuna, digər bir qismi isə cəmiyyətin quruculuğuna aid olur.
Allahın da qanunlarının bir qismi özünə, digər bir qismi isə insanlara aid olur.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter