BÜTÜN ELMLƏR QURANDA MÖVCUDDURMU?


Bu mәsәlә ilә bağlı üç әsas baxış mövcuddur. Aşağıda bu üç versiyanı vә onların dәlillәrini ixtisarla nәzәrdәn keçirәk.
Birinci versiya: Bütün elmlәr Quranda mövcuddur.


Qurani-Kərimə əsasən dəstəmaz necə alınmalıdır?


Quran bizə dəstəmaz almağın qaydasını göstərir
«Maidə» surəsinin 6-cı ayəsində (bu surə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olan axırıncı surədir) belə buyurulur:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَینِ


GÜNAHIN BU DÜNYADAKI NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


Quranda günahın nəticələri haqqında onlarla ayə mövcuddur. Burada o ayələrdən bir neçəsini nəzərdən keçirək:
1. «Bəqərə» surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq: فَاَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ «Zalımlara zülm etdikləri üçün göydən əzab nazil etdik».


Quranİ-Kərİmdə İmam Hüseynİn (ə) şənİnə aİd ayələr mövcuddurmu?


Qurani-Kərimdə İmam Hüseynin (ə) şəni və fəziləti barədə o qədər ayələr mövcuddur ki, əgər biz onların hamısını şiə və sünni təfsirlərinə istinad edərək burada zikr etsək o zaman bizim bu kitabımız Qurani-Kərim haqqında yazılmış təfsir kitabına bənzəyər.


“SALİHUL-MUMİNİN” (MÖMİNLƏRİN ƏMƏLİSALEHİ) AYƏSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


“Təhrim” surəsinin 4-cü ayəsində Allah-taala Peyğəmbəri-əkrəmin (s) bəzi zövcələrinə xitabən buyurur:
إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
“Əgər (siz iki qadın) ona qarşı bir-birinizə kömək etsəniz də (əlinizdən bir iş gəlməyəcək), çünki Allah onun mövlası (hamisi), Cəbrail və əməlisaleh möminlər, bunlardan sonra mələklər onun köməkçiləridir.”


QURАNDАKI HЕKАYӘLӘRİN ӘSLİ VАRMI?


Misirlilәrin bә`zisi bоş bir söz dеmişlәr ki, bә`zәn misirli оlmаyаnlаrın dа sözlәrindә görünür. О dа “Nәhcül-bәlаğә”nin bә`zi әhvаlаtlаrınа аiddir. Dеyirlәr filаn әhvаlаt dünyа tаriхlәrindә yохdur. Yахşı, tutаq ki, tаriхdә yохdur. О zаmаn suаl оlunur: Dünyаdа bаş vеrmiş bütün hаdisәlәr tаriх kitаblаrındа vаrmı?!


“VƏZİRLİK” AYƏSİ VƏ HƏDİSLƏRİNİN MƏZMUNU NƏDİR?


“Taha” surəsinin 29-32-ci ayələrində (Musa peyğəmbərin dili ilə) buyurulur:
وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
“(İlahi!) Mənə öz ailəmdən bir vəzir qərar ver – qardaşım Harunu! Onunla arxamı möhkəmləndir. Onu işimə şərik et.”


Quranİ-Kərimdə Yaşıl rəng zikr olunmuşdurmu?


Quranda yaşıl rəng haqqında çox bəhs edilməkdədir. Xüsusən də Cənnət əhlinin halı və onları əhatə edən nemətlərdən bəhs edərkən. Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulmaqdadır: \"Onlar (möminlər) yaşıl balışlara və gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın döşəklərə) söykənmiş olacaqlar.\"(Rəhman76).\"(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar olacaq\"(İnsan 21)


QURANDA QƏLB HAQDA NƏ DEYİLİR?


“Qəlb” kəlməsi Qur’anda və hədislərdə çox işlənmişdir və yüksək əhəmiyyətə malikdir. Lakin qəlb dedikdə, məqsədin insanın döş qəfəsinin sol tərəfində yerləşən ət olub özünün müntəzəm döyüntüləri ilə qanı bədənin hər bir yerinə göndərib heyvani həyatı davam etdirən üzv olması təsəvvür olunmamalıdır....


“BƏYYİNƏ” (ŞAHİD) AYƏSİ KİMİN BARƏSİNDƏDİR?


“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində buyurulur:
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
“Məgər Allahdan açıq-aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allah tərəfindən bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə (başqaları kimi ola bilərmi?!) Bunlar (haqq-ədalət istəyənlər) ona iman gətirmişlər!”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter