QURANDA NƏFS SÖZÜNÜN MƏNALARI NƏDİR?


1. Təbərsinin buyurduğu kimi Qurani-kərimdə, «nəfs\"sözü ən çox «ruh» mənasında işlədilmişdir. Ayələrdən birində buyurur:
«Allah [əcəli çatan kimsələrin] canlarını onlar öldüyü zaman, bədəni ölməyən ruh isə yuxuda olar....


Quranın adları nədİr?


Quranın ünvanlarından dördünü “isim” (ad) surətində işlətmək olar. Buna Qurani-Kərimin özündən dəlil gətirmək mümkündür.


QURANDA FASİQ ALİMLƏRİN AQİBƏTİ HAQDA NƏ DEYİLİR?


Quranda öz elminə əməl etməyən alimlər ulağa və itə oxşadılıb. “Əraf» surəsinin 176-cı ayəsində Allah-təala günahkar alimin (Bələmi-baura) haqqında belə oxuyuruq:..


QURANDA İNSAN ŞƏXSİYYƏTİ HAQQINDA NƏ BUYURULUR?


Quran nəzərində insan Allahın yer üzündəki xəlifəsi və mələklərin səcdə etdiyi bir məxluqdur. Allah-təala bütün yaranmışları insandan ötrü xəlq edib və onun ixtiyarına verib. «Casiyə» surəsinin 13-cü ayəsində oxuyuruq:...


Quran nəzərİncə, başqalarına nə dərəcədə kömək etməlİyİk?


Cavab: Qur`an buyurur ki, bütün yardımlarınızın mükafatı var (Səba-39). Həm az, həm də çox köməyin əvəzi var. Bə`zən suya atılmış bir sarı yarpaq bir dəstə qarışqa üçün gəmi olur. ...


İnsanları yaxşılığa necə dəvət edək?


Cavab: İnsanları həqiqətə müxtəlif yollarla çağırmaq olar:
1. Bir çox ayələrdə buyurulduğu kimi, əsas də`vət yollarından biri sözlə (dillə) dəvətdir.
2. Əməli dəvət. Quran “libasını təmizlə” buyurur (Мüddəssir-4). Yə`ni insan əvvəlcə özünü təmizləməlidir.


“ÜMM\"(ANA) KƏLMƏSİ QURANDA HANSI ANLAMDA İŞLƏNİB?


1. Həqiqi ana: \"Biz, Musanın anasına vəhy etdik ki, ona süd versin!(Qəsəs-7)\"
2. Kök və əsas mə`nasında: Quran buyurur: \"Ya Məhəmməd! Sənə Qur`anı nazil edən odur. Onun bir hissəsi Qur`anın əslini və əsasını təşkil edən möhkəm, digər qismi isə mütəşabeh ayələrir (Ali İmran-7). ...


Quranda alİmlərİn məqamı necə vəsf edİlİr?


يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
«Allah, sizlərdən iman gətirənlərin dərəcəsini yüksəldər və elm (şüur, agahlıq və mə’rifət) verilən şəxsləri müəyyən dərəcələrə nail etdirər.(Mücadilə-11)»


QURANDA QULAĞIN GÖZƏ VƏ QƏLBƏ MÜQƏDDƏM OLMASININ SƏBƏBİ NƏDİR?


İndi də insanın qulağın yolu ilə təkamülə yetməsinə işarə edək. Qulağı, xüsusiyyət və quruluşu cəhətdən araşdırdıq. Qur᾿ani-kərimdə bir çox ayələrdə qulaq, göz və qəlbdən söz açılmışdır....


QURANDA QONŞUNUN HÜQUQU HAQDA NƏ DEYİLİR?


Nisa surəsinin 36-cı ayəsində oxuyuruq: “Allaha ibadət edin və Ona şərik qoşmayın! Ata-anaya, qohum-əqrabaya, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın yoldaş və dostlara, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirlərə, sahib olduğunuz qul və kənizlərə yaxşılıq edin! “ ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter