Hansı günahlar bağışlanmır?


Cavab: Allah kiçik günahların bağışlanacağını və`d etsə də, bu günahları təkrarlamaq olmaz. Rəvayətdə oxuyuruq: “Kiçik günahlardan çəkinin.”
Çünki insan kiçik günahlardan bir o qədər də utanmadığından bu günahları təkrarlayır və tövbə barədə düşünmür...


Haqq yolda ünvanımıza səslənən təhqİrlər və danlaqlara nə cavab verək?


Cavab: Bir şəxs icarəyə dəvə götürüb Qahirədən Əbbasiyyəyə gedirdi. Dəvənin cilovunu tutmuş dəvə sahibi müsafirinin tənhalığından istifadə edib onu məsxərəyə qoymuşdu. Qarşılarına çıxan bir şəxs üzünü müsafirə tutub dedi: “Eşitmirsənmi sənə nələr deyilir? Nə üçün dinmirsən? “ ...


Acı hadİsələrlə qarşılaşarkən nə etməlİyİk?


Cavab: Süfrədə həm turşu və istiot, həm də konfet və mürəbbə ola bilər. Uşaqlar adətən şirin şeylərə üstünlük verirlər. Hansı ki, turş və acı şeylərin də faydası var. Bəs acı hadisələrin faydası nədir? ....


Daİmİ dünya çətİnlİklərİnİn səbəbİ nədİr?


Cavab: Qab-qacaq mağazasının vitrini önündən keçən bir şəxs ağzıaşağı düzülmüş stəkanları görüb, mağazaya daxil olur və satıcıya deyir:”Nə üçün bu stəkanların ağzı bağlı, altı isə deşikdir?” Satıcı stəkanı götürüb, çevirir və bu şəxsə deyir: “Görürsünüzmü? Hər iki problem həll oldu.”....


İnsanı bircə günah məhv edə bilərmi?


Cavab: Bəzən kiçik bir virus insanın bütün orqanizmini iflic edir. Bir çınqı yüz mərtəbəli binanı kömür parçasına döndərir. Bir an paxıllıq insanı qətlə vadar edir. Bir anlıq vəzifəyə tamah insanın əlini İmamın qanına bulayır. Adətən hər adi günah daha böyük günah üçün şərait yaradır.....


İbadət dedİkdə yalnız namaz və orucmu nəzərdə tutulur?


Cavab: Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə görülən bütün işlər ibadətdir. Körpə qızcığazı yaxşı işlərə həvəsləndirmək üçün ona sırğa almağınız da ibadətdir.
Mütaliəyə məşğul olan müəllimin məqsədi pul qazanmaqdırsa, bu mütaliə ibadət deyil. ...


Allah mərhəmətlİdİrsə, nə üçün bəndələrinİ cəzalandırır?


Cavab: Ağzı möhkəm tıxaclanmış butulkanı dünyanın ən böyük okeanına atsanız, bu butulkaya bir damla su daxil ola bilməz. Həmin butulka ilə su götürmək istəyən insan özünü, yoxsa okeanı məzəmmət etməlidir?!


Nə üçün günahkarlar Qurandan faydalana bİlmİr?


Cavab: Əgər bir gölməçəyə insan meyiti düşsə, uzun müddət yağış yağmasına baxmayaraq bu gölməçədən üfunət çəkilməyəcəkdir. Demək, üfunətli suya qatışan pak yağış suyu tə`sirsiz olur....


QURANİ KƏRİMDƏ RAST GƏLDİYİMİZ “MÜQƏTTƏ” HƏRFLƏRİNİN SİRRİ NƏDİR?


“Bəqərə” surəsinin əvvəlində olan “الم – Əlif lam mim – Mən malik olan Allaham”,
“Ali-İmran” surəsinin əvvəlində olan “الم – Əlif lam mim – Mən əta edən Allaham”,
“المص – Əlif lam mim sad – Mən iqtidarlı, doğruçu olan Allaham”,


RUZİNİN ARTMASINA SƏBƏB OLAN ƏMƏLLƏR NƏDİR?


1-Təqvalı olmaq və günahlardan çəkinmək:
Allah-taala buyurmuşdur: “Əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib (pis əməllərdən) çəkinsəydilər, sözsüz ki, onların başlarına göydən bərəkət yağdırardıq. Lakin onlar (öz peyğəmbərlərini) yalançı hesab etdilər. Biz də onların qazandıqlarına görə məhv etdik.”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter