İnsanların dİn əxlaqını yaşamadan xoşbəxt olmaları mümkündürmü?


Din əxlaqını yaşamayan heç bir insanın həqiqi mənada xoşbəxt olması mümkün deyildir. Çünki bir insanın xoşbəxt olması üçün hər şeydən öncə vicdanən rahat olması şərtdir. Yəni qəlbinə sıxıntı verəcək, ağlını məşqul edəcək, peşmanlıq içində yaşamasına səbəb olacaq bir vəziyyət içində olmamalıdır....


Təkəbbürdən qurtulmaq üçün nə etməlİ?


Təkəbbürlük sifətinin müalicəsi və təvazökarlığın insanda daimi xüsusiyyət halına gəlməsi üçün alimlərin bir neçə tövsiyələri var. Birincisi salam verməkdir. İnsanlar bir-birinə salam verməkdə bəhsə girməlidirlər. İslamın məntiqi budur ki, salamı sən birinci verməlisən. Hədislərdə var ki, salam vermək təvazökarlıqdan sayılır....


Yalan danışmaq nədən xəbər verİr?


Peyğəmbərimiz (s) yalan danışmağın həqiqi bünövrəsini, əsasını bəşərə bəyan etmişdir. Bir haşiyə çıxaq ki, 14 əsr bundan qabaq hələ psixoanalitika, psixologiya barədə heç bir məlumat olmayan bir zamanda, İslam dini yalan danışmağın psixoloji səbəblərini yalan danışmağın fəlsəfəsini insanlara çatdırmışdır. ...


GİZLİN VƏ AŞKAR SƏDƏQƏLƏRİN FƏRQİ NƏDİR?


İmam Səccad (əleyhissalam) sədəqənin gizlində verilməsinə daha çox təkid edir. Bu bəyanla ki: “Qulaqları və gözləri sədəqə verməyinə şahid tutma!\" Ola bilsin, bu ifadə müstəhəbb sədəqə vermək barəsində olsun....


Öz eyblərİmizİ necə görə bİlərİk?


Özünü islah etmək - hər bir kəsin ilk vəzifəsidir. İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə, ən aciz insan o insandır ki, özünü islah etməkdən gücsüz və aciz olar. O kəs ki, öz eyblərini görər, ancaq onu aradan qaldırmaq üçün heç bir iş görməzsə, özünə qarşı xeyirxah olmaz....


Xəstələrə baş çəkməyİn savabı nə həddədİr?


Ümumi bir qanun vardır. O da müsibət görmüş hər bir şəxsə, xəstəliyə düçar olmuş və ya çətinliyə düşmüş bir insana edilən hər hansı bir xidmətin savaba malik olmasıdır. Hətta bu xidmət bircə salam verməklə yad etməkdən ibarət olmuş olsa belə....


Lovğa yerİş İnsanı hara aparır?


Cavab: Loğman öz oğluna belə nəsihət verir: «...Yer üzündə lovğa-lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah özündən razı və lovğalanıb fəxr edən şəxsi sevməz. Yerişində müvazinət gözlə (Loğman sürəsi-ayə 18-19)»....


Övladı döyməklə tərbİyyə etmək olarmı?


Uşaqların tənbehi haqqında söz düşəndə, çoxları cəzalandırmanı göz önünə gətirir. Nəticədə də bəziləri korkoranə şəlildə, tənbehi, cəza və itaətlə səhv salırlar.
Bəzi şəxslərin etiqadına görə inzibat, korkoranə itaətin sayəsində əldə olunur. ...


BƏDGÜMANLIQ, SUI-ZƏNN NƏDIR?


Həzrət (ə) vəsiyyətnaməsinin bu hissəsində buyurur: “Sui-zənn və bədgümanlığa təslim olma.” (“Bədgümanlıq sənə qalib gəlməsin”)
Əvvəlcə bilməliyik ki, bu ifadələrdə nəzərdə tutulan nədir? ....


QİYAMƏTDƏ ALİMİN ƏN BÖYÜK PEŞMANÇILIĞI NƏDƏNDİR?


«Ey Əbuzər! Qiyamət günü bir dəstə cənnət əhli, cəhənnəm əhlindən bə᾿zilərini görüb soruşarlar: «Necə oldu ki, siz cəhənnəmə düşdünüz? Halbuki, biz sizin tərbiyənizin, elminizin bərəkəti sayəsində cənnətə düşmüşük». ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter