İBADƏTİN BƏLALARI NƏDİR?


İnsanın qədim və and içmiş düşməni şeytan daim onun ibadətlərini puç etməyə çalışır. O, ibadətləri puç etmək üçün bu yollardan istifadə edir:


QƏLB XƏSTƏLİKLƏRİ necə OLUR?


Allaha həmd olsun! Ondan kömək istəyir və bağışlanma diləyirik. İstəklərimizin şərindən, əməllərimizin pisliklərindən Ona sığınırıq! Allah kimi doğru yola yönəldərsə, onu heç kim yolundan azdıra bilməz, kimi də yolundan azdırarsa, ona da kimsə doğru yol göstərə bilməz.


Haram mal kəlməsİ Quranda və hədislərdə necə gəlmİşdİr?


Quranda və İmamların (ə) kəlamlarında başqalarının malından qadağan olunmuş vəziyytədə istifadə etmək, yəni malı icazəsiz yemək ifadəsilə qeyd olunub. Bu cümləni camaat başqasının malını icazəsiz istifadə edən şəxs barədə işlədirlər. Belə bir şəxsi haqq yeyən və haramxorda adlandırırlar....


Şəxsiyyətə pərəstiş, nədən Günahların yaranma səbəblərİndəndİr?


Günahın cəmiyyətdə mədəni proseslərlə bağlı amillərindən biri şəxsiyyətə pərəstişdir. Aydın məsələdir ki, hər bir insanın həyatında yüksək məqsədlərə nail olması üçün kamil bir nümunə insan, yəni ideal olmalıdır. Belə nümunə liderlər insanın tərbiyəsində mühüm rol oynayırlar....


Nəfsanİ qüvvələrİ məhv etmək yox, normallaşdırmaq lazımdır?


Bəzi din və məzhəblərin ardıcılları kamala yetişmək üçün nəfsani qüvvələrin tamamilə məhv edilməsi fikrini irəli sürürlər. Ancaq islamda qüvvələrin hidayət və islah olunması əsas götürülür, çünki nəfsani qüvvələri, xüsusən şəhvət hissini məhv etmək həddən artıq zərərlər əmələ gətirə bilər. ...


Hansı namaza tövbə düşür?!


Bizim ibadət bilib könül verdiyimiz işləri özü üçün günah hesab edənlər də var. Yaxşı əməllər sırasında birinci yerdə duran namaz haqqında buyurulur: \"Namaz dinin sütunudur\" Görən bu sifət bütün namazlaramı şamildir?


Ata-Ana barədə İslam dİnİ nə tapşırıqlar vermişdİR?


Müqəddəs islam dinində bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, Allaha ibadətdən sonra ata-anaya yaxşılıq hər bir insanın üzərinə düşən ən öndə vəzifələrdən biri sayılır. İsra surəsinin 23-25-ci ayələrində bu haqda deyilir:...


Ruhİ sakİtlİk necə əldə edİlİr?


İnsanın psixoloji durumu onun səadətini təmin edən ilkin amillərdəndir. Həyəcan, qorxu, qəzəb kimi ruhi təlatümlər xoşbəxtlik yolunda ciddi manielərdir.
Əsrimizin insanları uyğun ruhi sarsıntılardan əziyyət çəkir, çox vaxt çıxış yolu tapmaqda aciz qalırlar. ...


TƏQVALI QADIN VƏ KİŞİ NECƏ OLMALIDIR?


Ailə başçısı olan təqvalı kişi ailəsinin xərcini yalnız halal yolla tə᾽min edir, halal maldan qeyrisini qəbul etmir. O, halal yolla pul qazanmaqla, onunla əlaqəli olan şəxslərin hüququnu qoruyur. Başqa sözlə desək, onun evdən xaricdə də heç bir Allah bəndəsinə ziyanı toxunmur. O, ilahi təqva sayəsində haram ətrafına dolanmır, nəfs saflığı və qənaət xəzinəsini əldən vermir...


Müsəlmana ən dəyərlİ tövsİyə hansıdır?


Bir kişi səfər öncəsi əziz İslam Peyğəmbərinin (s) yanına gəlir və buyurur: “Ya Rəsulallah (s)! Mən səfərə gedirəm və səfər öncəsi səndən mənə bir tövsiyə verməni istəyirəm”. Rəsulallah (s) buyurur: “Harada olsan, təqvaya riayət et!” Dünyanın hansı bir yerinə getməkdən asılı olmayaraq, Peyğəmbərimiz (s) tövsiyə edir ki, insan təqvaya riayət etsin. Təqvalı olmaq nə deməkdir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter