CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN LİBASI NƏDİR?


Kafirlər üçün alovdan paltarlar biçilib, hazırlanmışdır. Rəvayət olunub ki, əridilmiş misdən libas düzəldilər. “İbrahim” surəsində buyurulur: “Onların libaslrı qətrandandır. Üzlərini atəşə bürüyərlər.”


MƏADIN OLMAMASINA ƏQLİ DƏLİL YOXDURMU?


Ölümdən sonra sual-cavabın olmayacağına kimin dəlili var?! Kim iddia edə bilər ki, qəbir sıxıntısı, bərzəx və Qiyamət yoxdur?! Siz əql sahibləri özünüz mühakimə edin: bir astronomun “Marsla Merkuri arasında dörd min ulduz var” deməsi ilə Həzrət Peyğəmbərin “kafir üçün qəbirdə 99 əjdaha var” deməsinin nə kimi fərqləri var?


Qəbİr əzabından necə nİcat tapmaq olar?


İmam Əli (ə) buyurur: “Ey Allahın bəndələri! O kəsi ki, böyük Allah bağışlamayıb, ölümündən sonrakı çətinlikləri ölüm anında keçirtdiyi çətinliklərdən daha çox olar. Qəbrin sıxıntısından sonra qorxar, qürbət və tənhalığını yada salar. Həqiqətən qəbir hər gün fəryad çəkər ki, mən dəhşət eviyəm. Mən həşəratlar və heyvanlar eviyəm”.


Sİrat körpüsü və əməl tərəzİsİ NƏDİR?


Biz Qiyamət günündə Sirat körpüsünün və əməl tərəzisinin olacağına inanırıq.
Sirat cəhənnəmin üzərindən çəkilən bir körpüdür ki, hamı onun üzərindən keçib, getməlidir. Deməli, behiştin yolu cəhənnəmin üzərindən keçdikdən sonradır. Qur`ani-kərim: “Sizin hamınız cəhənnəmə daxil olacaqsınız! (Sirata).


Cənnət necədİr?


“Cənnət” sözü Quranda 143 dəfə çəkilir. Mən burada Quranın cənnət təsvirini ümumiləşdirdiyim üçün, hər dəfə surə və ayələrə istinad verməyəcəyəm. Xəbərdaram ki, cənnət haqqında yüz cür poetik spekulyasiya var, amma mən sadəcə Qurandan çıxış edirəm, həm də şərhsiz.


AXİRƏT ALƏMİNİN KEYFİYYƏTİ NECƏDİR?


Bə\'ziləri Axirət aləminin cismani, digərləri isə ruhani olduğunu iddia etmişlər ki, bir sıra Qur\'an ayələri, həmçinin rəvayətlərə əsasən Axirət aləmi həm cismani həm də ruhani olacaqdır.


Əməllərİn hesabında həqİqİ yoxsul kİm olacaqdır?


İnsanların çoxu Qiyamət günü görəcəklər ki, əllərində heç bir şey qalmamışdır. Dilənçilik etməyə başlayacaq və insanlardan yardım diləyəcəklər. Həm yaxşılardan və həm də pislərdən kömək istəyəcəklər. Şeytandan da kömək diləyən olacaqdır. Mələklərdən kömək istəyəcəklər. Allahdan kömək istəyəcəklər.


Cəhənnəm əhlİ İstəklərİnİ nİyə Allaha ünvanlamayacaq?


İnsan axirət aləminə köçəndən sonra, bu dünyadan özü ilə heç nə aparmır. Apardığı tək şey - əməlləridir. O kəslər ki, özündən əvvəl ancaq yaxşı əməllər göndəribsə, xoş olsun onların halına! Amma o insanlar ki, bu dünyada olan zaman möminləri incitmiş və onları məsxərəyə qoymuşdular, özləri ilə o biri dünyaya ancaq atəş aparırlar. Ona görə də özləri də daima atəşdə yanırlar.


Əbədİ əzab nə deməkdİr?


Yalnız Cəhənnəm yoluna (hidayət edər) ki, orada həmişəlik olaraq əbədi qalarlar. Bu iş (saysız-hesabsız insana sonu bilinməyən bir müddət ərzində məhdudiyyəti olmayan bir əzab vermək) Allah üçün asandır”. (“Nisa” 169).


Sİratın mahİyyəti nədİr?


Bütün nazik və sürüşkənliyi ilə Cəhənnəmin üzərindən uzanan və altında da Cəhənnəm atəşinin dilimləri dalğalanarkən gözünü qaldırıb Sırat körpüsünə baxdığın zaman ürəyinə dolan qorxunu təsəvvür edə bilərsən?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter