AİLƏNİN SƏADƏT VƏ BƏDBƏXTLİYİNİN SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?


Səadət və bədbəxtlik insan əməllərinin, əxlaqının və əqidəsinin məhsuludur. Həqiqi əqaid, gözəl əxlaq, saleh əməl səadətin əmələ gəlməsinə səbəb olar və həqiqətə zidd olan əqidələr, pis əxlaq və çirkin əməl bədbəxtliyə səbəb olar. Səadət bu dünyada və axirətdə xoşbəxtlik deməkdir, bədbəxtlik isə bu dünyada və axirətdə bədbəxt olmaq deməkdir.


QADININ MİRASI NİYƏ KİŞİLƏRİNKİNİN YARISI QƏDƏRDİR?


Bir günlük işə götürülmüş fəhlənin maaşı daimi işçi olan fəhlənin maaşından çoxdur. Bu ona görə deyildir ki, fəhlənin şəxsiyyəti işçininkindən çoxdur. Bəlkə ona görədir ki, işçi üçün pensiya, məzuniyyət, müdiriyyət haqqı və başqa haqlar nəzərdə tutulmuşdur. Əgər bütün bunlar hesablansalar, onun maaşı fəhləninkindən çox olar.


Cəbrayİl (ə) Həzrət Peyğəmbərə (s) qadınlara münasİbət barədə nə dedİ?


İslam dinində həyat yoldaşına yaxşı münasibətin imanla birbaşa əlaqəsi vardır. Başqa sözlə desək, müsəlmanın imanı nə qədər güclü olarsa, həyat yoldaşına o qədər yaxşı münasibət bəsləyəcəkdir. Müsəlmanın imanı artdıqca həyat yoldaşına qarşı münasibəti də yaxşılaşır. Ailə də nə qədər sağlam olarsa, cəmiyyət də o qədər sağlam olar.


Boşanmanın qarşısını necə almaq OLAR?


Həyatın ən şirin anlarından biri - toy günüdür. Ancaq çox təəsüf ki, cavanların bir çoxu bu şirinliyi boşanmanın acısına çevirirlər.
Çox təəsüf ki, boşanma mövzusu bu gün cəmiyyətdə böyük bir problemə çevirlmişdir. Statistika göstərir ki, boşanmanın səviyyəsi artmışdır. Bəzi rəqəmlərə görə, 3 nikahdan biri boşanmayla sonlanır.


Xanımların kamİl həyat sürməsİ nədən asılıdır?


Qızlar həsənələr, oğlanlarsa nemətdirlər. Həsənələrə görə savab verilir, nemətlərə görə sual olunur. Bu hədislə İmam Sadiq (ə) valideyn məsuliyyətini, yanaşma fərqini və əməllərin dəyərlilik dərəcəsini çatdırır.


Aİlədə davamlı münasİbətlər üçün nə etməlİ?


Elə bir ər-arvad yoxdur ki, tamamilə bir-birinə uyğun gəlsin. Mühüm odur ki, onlar bir-birinə yaxınlaşmaq üçün addım atsınlar.
Həyat yoldaşı ilə səmimi, məntiqli və yaxşı münasibətdə olmaq üçün bunu ancaq arzulamaq kifayət deyildir. Əslində bu münasibətlərə çatmaq üçün çalışmaq lazımdır.Kİşİnİn aİləyə başçılığı: üstünlük, yoxsa məsulİyyət?


“(Hüquqlar arasındakı kəmiyyət və keyfiyyət fərqlərinə əsasən) kişilərin onlardan üstünlükləri vardır”. (“Bəqərə” 228).
Kişilər qadınlara nisbətən zat və təbiətlərinə görə daha qüvvətli, mətanətli, inkişafa və hərəkətə can atandırlar. Bu istedad kişinin üzərinə qoyulan vəzifəyə görədir. Yəni, kişi ailəsinin bütün idarə işlərini boynuna götürər və ailə üzvlərinə rəhbərlik edər....


Evlİlİk barədə dİnİmİz nə buyurur?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Evlənin, subay qız və oğlanlarınızı evlnəndirin. Müsəlmanın xoşbəxt olmağının nişanəsi budur ki, bir qızın ərə getmə xərcini öhdəsinə götürsün. Allah yanında nikahla abad olan evdən sevimlisi yoxdur”.


Qız uşağı İstəyək, yoxsa oğlan?


Qədim zamanlarda atalar oğlan övladına sahib olan zaman çox sevinər və xoşhal olardılar. Oğlan uşağını özləri üçün dayaq nöqtəsi hesab edirdilər. Böyüyən zaman atasına qazanc əldə etməkdə yardım edəcəyinə bel bağlayırdılar. Ancaq qız uşağının aqibəti haqqında hamımızın xəbəri vardır.


Qadınların Axır- zamandakı vəzİfələrİ hansılardır?


Əziz və mehriban qadınlarımızın diqqətinə rəvayətlərdə təkidlə işarə olunan və onların xoşbəxt yaşamaları üçün böyük təsirə malik olan göstərişlərdən bəzilərini çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Möhtərəm qardaşlarımızın da bu məsələyə həssaslıqla yanaşmalıdırlar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter