DUA İLƏ ŞƏFA MÜMKÜNDÜRMÜ?


Çox çətinliklə də olsa, bu sənədi imzaladı hər ikisi də. Ananın gözünün yaşı imza atdığı vərəqə süzülürdü. Həkimin sözləri təkrar-təkrar qulağında səslənirdi: \"Artıq çox gecdir. Metastaz bütün ağ ciyərinə yayılıb. ...


HƏDİSLƏRDƏ ZİKR OLUNAN \"Süfyanİ\" KİMLƏRDİR?


1. İbn Əzinə İmam Sadiqin (ə) öz ata-babaları vasitəsilə Əmirəl-möminindən (ə) belə rəvayət etdiyini nəql edir: \"Ciyər-yeyən qadının oğlu quru torpağı olan məntəqədən çıxacaq. O, ortaboy, çirkin və yekə başlı bir adamdır. Üzündə çirkin görü-nüşlü çapıqlar var və ona baxanda elə bilirsən ki, birgözlüdür. O, Əbu Süfyanın nəslindəndir. Adı Osman, atasının adı isə Ənbəsədir. O, üzə çıxaraq \"abad (rahat) və axar sulu” (\"Mu-minun”, 50) bir yerdə minbərə çıxacaq”.


Dəccal KİMDİR?


1. Nəzal b. Səbri deyir: \"Əli b. Əbi Talib (ə) bizə bir xütbə oxudu və Allaha həmd-səna edəndən sonra buyurdu: \"Ey camaat! Məni itirməzdən əvvəl istədiyinizi soruşun”. Həzrət bu cümələsini üç dəfə təkrar etdi. Bu zaman Əsbəğ b. Nubatə ayağa duraraq soruşdu: \"Ey möminlərin Əmiri, Dəccal kimdir?”


\"BƏDNƏZƏR\" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?


"BƏDNƏZƏR" HƏQİQƏTDİR YOXSA XÜRAFAT?Əql baxımından bədnəzər inkar olunmur, necə ki, bəzi muasir alimlər etiqad edirlər ki, gözdə olan gizli hipnoz qüvvəsi var və o qüvvənin vasitəsi ilə bir çox işləri yerinə yetirmək olar, həmçinin, çalışıb səy göstərməklə o qüvvənin imkan dairəsin genişlətmək mümkündür. Hipnoz vasitəsi ilə oyaq insani yatızdırmaq gözdə olan bu qüvvə vasitəsi ilə həyata keçirilir.


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?


İblİs İnsan cİldİnə gİrə bİlərmİ?Bəziləri belə düşünürlər ki, şeytan insan cildinə girə bilməz. Ancaq əksər alimlərin nəzəri belədir ki, şeytan insan cildinə girə bilər. Xüsusilə də hədislərimizdə oxuyuruq ki, İblis başqa varlıqlar kimi insan cildinə də girə bilər. ....


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?


Şeytanın övladları, onların adları və vəzİfələri nədİr?Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır:
1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib-yetirilməməsində, sözlərin deyilib-deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər.


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?


Kərbəla- Şəfalı torpaqdırmı?Kərbəla torpağının şəfaverici xüsusiyyətləri isə hər dövrdə müşahidə olunmuş və günümüzdə də görünməkdədir. Hər cür xəstəliyi və çətinliyi olanlar, qorxu və dəhşət içində qalanlar bu türbətin möcüzələrini hiss etmişlər. Hüseyn (ə) türbətinin şəfa bəxş etməsi barəsində məsumlarımızdan nəql edilən bəzi hədislər.


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?


Şeytan kimdir və o, necə öləcəkdir?Şeytanın iki mənası vardır. Biri həmin məlundir ki, cənnətdən qovulmuşdur. Bir mənası da şeytan dedikdə çirkin, alçaq və xəbis olan hər şey yada düşür. O şey ki, insana əziyyət verir və onu incidir, onu şeytan adlandırırlar.


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?


Hamı tərəfindən sevilmək mümkündürmü?Bu dünyada elə bir insan yoxdur ki, hamı tərəfindən sevilməsini istəməsin. İnsan bu hədəfinə çatmaq üçün çox yolları imtahandan keçirir. Məsələn, diqqəti cəlb etmək üçün çoxlu pul xərcləyir. Ya da saatlarla aynanın qarşısında əyləşir və özünüi gözəlləşdirməklə məşğul olur.


Biz meraca gedə bilərikmi?


Biz meraca gedə bilərikmi?İlahi qüdrətin etiqadı haqqındakı mühüm məsələlərdən biri də Həzrət Peyğəmbərin (s) meracı məsələsidir. Səmaya olan bu səfər Peyğəmbərin (s) əzəmətinin nişanəsidir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter