Nə üçün bəzİ İnsanlar möcüzə görsələr də, İman gətİrmİrlər?


Cavab: Peyğəmbərlərin inkar olunmalarının bir neçə səbəbi vardır: babalara təqlid, şəxsi mənafenin qorunması, eqoistlik, yersiz təəssüb.
Ulduzlu gecədə elektrik lampası altında oturan insan göydəki ulduzları görə bilmir.....


Nə üçün salehlər çətİnlik, günahkarlar İsə rifah İçİndə yaşayır?


Cavab: Allah salehləri, öz dostlarını sevdiyi üçün hər hansı səhvə görə onları dərhal cəzalandırır ki, onlar öz səhvlərinə diqqətli olsunlar. “Haqqə” surəsinin 44-45-ci ayələrində buyurulur: “Əgər peyğəmbər bizə istinad edərək özündən sözlər danışsa, ondan mütləq intiqam alarıq.”...


Nə üçün bütün ömrünü elmə sərf etmiş bəzİ alimlər Allaha İman gətİrmİr?


Cavab: Allaha iman insanın elmindən yox, iradəsindən asılıdır. Nərdivan ustası düzəltdiyi nərdivanlara çıxmırsa, bu o demək deyil ki, nərdivan dırmaşmaq üçün deyil. İynə haqqında deyilən “hamını bəzər, özü lüt gəzər” tapmacası belə alimlərə çox uyğun gəlir....


Nİyə bəlalar həm facİrlər və həm salehlər üçün gəlİr?


Bəzən insanlar bir bəlaya düçar olurlar ki, həm pislər və həm yaxşılar ziyan çəkir. Bəzən də yaxşı insanlar bəlaya düçar olur. Amma pis insanlara bəla yetişmir. Onlar deyirlər: Bu iş tədbir və hikmətlə uyğunlaşmır. Bəs bunun dəlili nədir?...


Nə üçün qulağın suyu acı, gözün suyu şor, dodağın suyu şİrİn və burunun suyu qəlİzdİr?


Bir gün Əbu Hənifə həzrəti İmam Sadiqin (ə)-ın yanin gəldi.
Həzrət buyurdu: \"Əbu Hənifə eşitmişəm ki, şəriətin hökmlərini öz əqlində müqayisə edirsən\".Əbu Hənifə dedi : \"Bəli eşitdikləriniz doğrudur\". Həzrət buyurdu: \"Əbu Hənifə, bil ki, ilk dəfə müqayisə aparan şeytan olub. ...


“Hittə Qapısı” nədir?


Allahın Rəsulu (s) vəsiyyətinin davamında buyurur: “Əhli-beytim (ə) - Allahın bəni-İsrail üçün qərar verdiyi ”Hittə Qapısı\" kimidir\". “Hittə Qapısı” nədir? Bəni-İsrail Allah-Təalanın o qədər nemətindən sonra nemətlərə küfr etdikləri üçün Allah-Təala onları cəzalandıraraq, 40 il biyabanlarda tək buraxır. ...


İblİs nə üçün Allaha İtaət etmədİ?


Cavab: «İblis» ilk dəfə Adəmə səcdədən boyun qaçıran şeytanın adıdır. «Kəhf» surəsinin 50-ci ayəsində buyurulur: «Cin tayfasından olan İblisdən savayı, hamı səcdə etdi»....


GÜNLƏRİN NƏHS VƏ YA UĞURLU OLMASI ƏHLİ-BEYT NƏZƏRİNDƏ NECƏDİR?


Ustad şəhid Mütəhhəri deyir: «... Gəlin Peyğəmbərin (s) davranışına əvvəldən axıradək baxaq! Şiə və sünnilərin yazdığı bütün kitablara baxaq, sünni və şiələrin Rəsulallah (s) haqqında yazdıqları tarixi kitabları mütaliə edək! Peyğəmbərin (s) öz həyat yolunda istifadə etdiyi məsələlər içərisində günlərin nəhs və ya uğurlu olması mövzusunu görəcəyikmi?!...


Yuxu vaxtı cİsm və ruh hansı vəzİyyətdə olur?


Cavab: Quanda buyurulur: “Allah ölüm zamanı insanların canını alır, ölməyənlərin canını isə yuxuda çıxarır (Zümər-42).”


GƏLƏCƏK KEÇMİŞDƏN FƏRQLİDİRMİ?


Bə’ziləri keçmişdə baş vermiş hərəkatların uğursuzluğa düçar olduğunu əsas götürüb, növbəti hərəkatların nəticəsini şübhə altına alırlar. Belələri əslində bəhanə gətirərək, öz ictimai və dini vəzifələrindən boyun qaçırırlar....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter