Zəkat verməməyİn təsİrlərİ


İmam Sadiq (ə) buyurub: “Quruda və dəryadakı malın heç biri, zəkatın verildiyi üçün tələf olmaz.”[1] O Həzrət (ə) digər bir hədisdə isə buyurur: “Öz malınızı zəkat verməklə sığortalayın. Əgər zəkatı verilmiş mal tələf olsa, mən ona zaminəm.”[2]


Musiqi haramdı ya yox?!


Musiqi haramdı ya yox?!Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə).
Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və İslama Doğru gələnlərə...


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?


NAMAZ NECƏ ZAY OLUR?Namazı sürətlə və narahat qılmaq onu zay edən amillərdəndir. Allah Təala Qurani-Kərimin \"Məryəm” surəsində peyğəmbərlərin (ə) silsilələrini bəyan etdikdən sonra onları tərifləmişdir. Onlar göz yaşları içində başlarını torpağa qoyur və Allah qarşısındakı bəndəliklərini təvazökarcasına etiraf edirlər.


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?Heyvanın kəsilməsinin beş şərti var:
1. Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır və peyğəmbər əhli-beyti ilə düşmənçiliyini izhar etməməlidir;
2. Heyvanın başı dəmir alətlə kəsilməlidir;...


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?Ovlanmış heyvanın ətinin pak və halal olmasının beş şərti var:
1. Ov silahı bıçaq və qılınc kimi kəsici və ya nizə və ox kimi parçalayıcı olmalıdır;...


Hansı ətlər haramdır?


Hansı ətlər haramdır?Yeddi halda ət haram sayılır;
1. Qızılquş kimi caynaqlı quşlar;...


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


İrs varİslər arasında necə bölünür?


İrs varİslər arasında necə bölünür?Əgər varis bir nəfərdirsə (məsələn, oğul və ya qız) meyitin bütün malı ona çatır. Əgər varis bir neçə oğul, yaxud bir neçə qızdırsa, meyitin malı onların arasında bərabər bölünməlidir.....


Vəsİyyət nədİr?


Vəsİyyət nədİr?Vəsiyyətdə insan sifariş edir ki, onun ölümündən sonra onun üçün hansısa işlər görülsün. Məsələn, insan vəsiyyət edə bilər ki, onun ölümündən sonra malik olduğu kitablar kitabxanaya verilsin. İnsan öz malının yalnız üçdə birini vəsiyyət edə bilər.


Vəqf nə deməkdİr?


Vəqf nə deməkdİr?Vəqf müsəlmanın sahib olduğu bir şeyi öz mülkündən çıxararaq, birdəfəlik ümumi istifadəyə verməsidir. Vəqf edərkən vəqf siğəsi oxumaq vacib deyil. Vəqf edən şəxsin «bu şeyi vəqf etdim» deməsi kifayətdir. Vəqfin öz təyinatı var. Məsələn, hüseyniyyə üçün vəqf olunmuş xalçanı məsciddə istifadə etmək olmaz.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter