Münafiqlər üçün meyit namazı necə olur?


Münafiqlərdən biri Mədinədə vəfat etmişdi və qohumları onu dəfn etmək üçün toplaşırlar. İmam Hüseyn (ə), dostlarından birini görür ki, tələsərək şəhərdən çıxırdı ki, onun namazından iştirak etməsin. İmam (ə) buyurur: “Şəhərdən kənara çıxmana ehtiyac yoxdur. Onun namazında iştirak et və mənim dediklərimi təkrar et”.
O zaman ki, namaz başlayır, İmam (ə) bu kəlmələri söyləyir: “Allahım! Filan bəndənə min dəfə lənət et. Bir-birinin ardınca olan lənəti. Allahım! Onu bəndələrin və şəhərlərin arasında xar et. Allahım! Atəşinin hərarətini ona çatdır. Allahım, ən pis əzabını ona dadızdır. O, düşmənlərini sevmiş və dostlarınla düşmənlik etmişdir.
O, Peyğəmbərinin (s) Əhli-Beytinin (ə) kinini qəlbində gəzdirmişdir”. İmam Hüseyn (ə), Səyid ibni Asın dəfnində də bu sözləri təkrar edir. O şəxs ki, əziz İmamın (ə) yanında idi, təəccüblə Həzrətdən (ə) soruşur: “Məgər siz ölülərə belə namaz qılırsınız?”.İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Xeyr, biz düşmənlərimizə bu cür namaz qılırıq”.


Camaat namazında iqtida etmək üçün imamın razılığı şətdirmi?


Gündəlik namazların camaatla qılınması təkidlə tövsiyə olunmuş ibadətlərdəndir. Çunki bu cəm halda edilən ibadətin həm böyük savabı vardır, həm də insanlar arasında yeni münasibətlərin yaranmasında, ünsiyyətlərin qorunmasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Camaatla qılınan namazlar insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Bu namazın hasil olması üçün bəzi şərtlər vardır ki, bunlardan biri də qarşıda “İmamın” təyin edilməsidir. Namazı cəm halında qılmaq üçün namaz halında olan birinə iqtida etmək üçün icazə şətdirmi? Ona iqtida etmək üçün ondan icazə alınmalıdırmı? Yaxud məmuna iqtida etmək olarmı? Cavab: İqtida etməyin düzgünlüyü üçün İmamın razılığı şərt dеyildir. Camaat namazında məmum olan şəxsə iqtida еtmək düz dеyil.


İslam şəriətində Niyə qızıl kişilərə haram edilmişdir?


.... Tədqiqatlar göstərir ki, kişilərdə ağ qan heceyrələri qadınlara nisbətdə daha çoxdur. O zaman ki, kişi qızıl əşya taxır, bu zaman ağ qan hüceyrələrinin sayı artmağa başlayır. Hər şeydən əvvəl bunu bilməliyik ki, Allahın bizə qadağan etdiyi hər bir şeyin səbəbi vardır. Eləcə də qızılın kişilərə qarşı ziyanları ilə tanış olaq:
1. Qırmızı qan hüceyrələrini məhv edir və ağ qan hüceyrələrinin sayını artırır. 2. Bədənin immun sistemini aşağı salır.
3. Qızıl bədənə toxunan kimi metalın ionları bədənə daxil olur və bu ionlar qaraciyərdə toplaşır. Nəticədə isə bədənə ziyan vurur.
4. Qanı qatılaşdırır. 5. Bəzən də infarkta da səbəb ola bilir. 6. Hormon pozğunluğuna səbəb olur.


Ayətullah Sistani yeni il və “sevgililər günü” barədə sualı cavablandırıb!


“əl-Aləm” agentliyi, Ayətullah Sesyyid Sistaninin İraqda yerləşən dəftərxanasına sual ünvanlayıb. Sual, yeni ilin və “sevgililər günü”nün bayram kimi qeyd edilməsi barədədir. Dəftərxanadan verilən cavabda hər iki sualın şərtlərinə işarə edərk deyilir:
1) (Yeil bayramının qeyd edilməsində) Xristianlığa və fəsadın yayılmasına təşviq varsa icazəli deyildir. “Sevgililər günü” barəsində verilən sualnın cavabında deyilir:
2) Küfür və fəsada təşviq edən işlər olmazsa özlüyündə maneəsi yoxdur.


Müsafirin hökümləri barədə yeni fətva – Ayətullah Xamenei


Müsafirin hökümləri barədə fatva yenilənib. Yeni fətvada deyilir ki, oruc və namazın qəsr olması üçün müsafirin 41 km yol qət etməsi kifayətdir. Bu şərtlə ki, gedərkən qət etdiyi məsafə 20,5 km-dən az olmasın. Xatırladaq ki, müsafirin hökmündə deyilən məsələ 45 km idi. (gedilən məsafə 22,5 km) Belə ki, səfərə çıxan şəxs ayrıldığı məntəqənin sonu ilə, daxil olduğu məntəqənin girişi arasındakı məsafə 22,5 km-dan az olmamalı idi. Yeni fətvaya əsasən bu məsafə 20,5 km olması kifayət edir.


İslam dini hamama getmək haqda hansı tapşırıqları verir?!


Bədənin gigeyenası İslam dininin əhəmiyyət verdiyi ən mühüm mövzulardandır. İslam dininin təmizlik və paklıq ilə sıx əlaqəsi vardır.
Məsum İmamlarımız (ə) bizə bu sahədə tövsiyələr vermiş və salamatlığımıza ziyan dəyməməsi üçün bizə yollar göstərmişdilər. İmam Rza (ə) təmizlik və paklığın yollarından birini hamama getməkdə görür və onun ədəb qaydaları ilə bizi tanış edir. Əziz İmam (ə) buyurur: “Hamamın çoxlu faydaları vardır. İnsan məzacını mötədil edər, çirki və və pisliyi aradan aparar. Bədəndə olan kiçik və böyük damarları yumşaldar. Əzaları gücləndirər. Bədən artıqlarını məhv edər. Üfunəti aradan aparar”. İslam dininin hamama getməklə bağlı ədəb qaydaları vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Bir gündən bir hamama getmək, hər gün deyil. 2. Xüsusi zikri oxumaq. 3. Girən zaman isti suyu ilk olaraq başa və ayaqlara tökmək...


Salamlaşarkən əl uzatmağın savabı haqda hədislər!


İki nəfər kişi əl ilə görüşəndə, əlini saxlayan şəxsin savabı əlini buraxandan daha çoxdur!
-Hz Muhəmməd (s) buyurmuşdur: “Bir-birinizlə üz-üzə gələndə, salam verib əl tutmaqla görüşün. Bir-birinizdən ayrılan zaman, günahlarınızın bağışlanması arzusu ilə ayrılın.”
-“Bir-birinizlə əl verməklə görüşün. Çünki əl vermək kin-küdurəti aradan götürər.” [2]
-İmam Baqir (ə) buyurub: “İki nəfər kişi əl ilə görüşəndə, əlini saxlayan şəxsin savabı əlini buraxandan daha çoxdur. Bilin ki, bu əməl (yəni əl ilə görüşmək) onların günahlarını tamamilə qurtaranadək yuyub aparar.”


Alverdə hansı işləri görmək olar, və nələr qadağandır?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, ticarət edir, gərək beş şeydən uzaq olsun. Əks halda gərək alış-veriş etməsin. Sələm, and, malın eybini gizlətmək, satış zamanı tərifləmək, malı alan zaman onun haqqında pis söz demək”.
-İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim ticarət etmək istəyir, gərək dininin əhkamını öyrənsin ki, bu yolla halalı haramdan ayırsın. Hər kim öz dininin əhkamını öyrənməz və ticarət edər, şübhə tələsinə süqut edər”.
-İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman müsəlman ticarətdən peşman olar, ticarətin ləğv olmasını istəyər, ticarətin o biri tərəfində olan müsəlman bu ticarətin ləğv olmasını qəbul edər, Allah Qiyamət günü onun büdrəmələrindən keçər”...


Qadınların tək başına müqəddəs məkanları ziyarətə getməsinin şərii hökmü nədir? – Ayətullah Sistani


Qadınların yanlarında həyat yoldaşları və ya yaxın məhrəmləri olmadan müqəddəs məkanları ziyarətə getməsinin hökmü nədir?
Cavab: Bu kimi məsələlərdən məqsəd özlərini haramlardan qorumalarıdır. Gərək harama düşməyəcəklərindən əmin olsunlar.
Bəli, əgər qadın evli olarsa, yaxud, ata və babası sağ olarsa və onlar da (ər, ata, baba) qadının səfərə çıxmasını təhlükəli bilib icazə verməsələr, gərək onlarla müxalifət etməsin.


Həzrəti Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən tövbə namazının qılınma qaydası necədir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Qüsl (tövbə qüslü) və dəstəmaz (tövbə dəstəmazı) alın. Sonra dörd rükətli namaz qılın. Hər rükətdə 1 dəfə “Həmd”, 3 dəfə “Tövhid”, 1 dəfə “Fələq” və 1 dəfə də “Nas” surələrini deyin. Sonda 70 dəfə istiğfar edin və onu “Lə həvlə və lə quvvətə illə billahil-əliyyil-azim” cümləsi ilə tamamlayın. Sonra isə bu duanı oxuyun: “Ya Əzizu, ya Ğəffar. İğfirli zunubi və zunubə cəmiyəl-muminin və muminat. Fəinnəhu lə yəğfiruz-zunubi illa ənt””. (“Ey Əziz, ey Bağışlayan! Ey Mehriban! Mənim günahlarımı, bütün mömin qadın və kişilərin günahlarını bağışla. Çünki Səndən başqa heç kim günahları bağışlamaz”)
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Elə bir müsəlman yoxdur ki, bu namazı qılsın və ona səmadan nida edilməsin ki: “Ey Allahın bəndəsi! Sənin tövbən qəbul olmuşdur...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter