Abdullah İbn Səba kİMDİR və əsassız İttİham nədİr?


Abdullah ibn Səba bəzi əhli-sünnə alimləri tərəfindən şiə məzhəbinin banisi kimi göstərilmişdir. Buna müvafiq olaraq bəzi şiə alimləri bu barədə bir sıra tədqiqatlar apararaq ittihamlara cavab vermişlər. Bu məqalədə isə məsələyə əhli-sünnə mənbələri və alimlərinin baxışı ilə yanaşacağıq. Ən mötəbər mənbələrdən biri əlliyə yaxın islamşünas və şərqşünas professor tərəfindən hazırlanmış “Türkiyə İslam Ensiklopediyasıdır”.


Niyə ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir?


Sual yarana bilər ki, nə üçün ancaq İmam Hüseynin (ə) Ərbəini qeyd edilir, qalan İmamların (ə) və hətta Peyğəmbərin (s) ərbəini qeyd edilmir?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?Ölülərin eşitməsi haqqında Qurandan və Hədisdən Dəlil
Quran Saleh (ə) Peyğəmbərin sözlərini ölülərə xatırladır. Bu nitq onun dövləti dağılandan sonra söylənilib.
(əl-Əraf 7:77) Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): “Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək!” – dedilər.


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİ


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİNədən Bəqi qəbristanlığını dağıdanlar bunları ziyarətgahlar qərar veriblər


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.Vəhhabilərin şiələrə nisbət etdikləri ən böyük böhtan Şiələrin Quranın təhrifindən iman etdikləri yalanıdır. Daha əvvəl Şeyx Müfid, Seyid Əbul Qasim əl-Xoi, Şeyx Məkarim Şirazi haqqındakı böhtanları da bunu açıq və dəqiq bir şəkildə ortaya qoyur. Bax Şiələrin Quranın təhrifindən inandıqları haqqındakı böhtanlarından biri də bu gördüyünüz sənəddir...


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?1) Əgər həzrət Əli (ə) öz oğlunun adını Əbubəkrin adını qoyurdusa gərək onun kunyəsini deyel əsl adını qoyaydı (Abdullah, Ətiq, Əbdul-Kəbə tarixlərdə olan ixtilafa əsasən).
2) Əbubəkr həzrət Əli (ə)-ın oğlunun künyəsi idi. Oğlun künyəsi də atanın ixtiyarında deyil. Onu şəxs özü və ya da həyatında baş vermiş hadislər nəticəsində insana verilir.
3) Bir nəzəriyyəyə görə həzrətin bu oğlunun adı Abdullah olub. Və Kərbəla hadisəsində 25 yaşında şəhid olub.


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?Bu məna həqiqətdə məmluk (sahib) mənasına işlənilir. Odur ki, Allahın bütün bəndələrinə deyilir. Allahın insana malik olması Allahın xaliq insanın məxluq olmasından irəli gəlir. Bu baxımdan Allah mülkündə olmağın rəmzi olan əbd vəsfi yalnız Allaha nisbət verilərək “Əbdullah” deyilir. Allah taala bu barədə “Məryəm” surəsinin 93-cü ayəsində buyurur:...


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)Rəsulullah (s) Zeyd b. Harisin həyat yoldaşını çimərkən görür. (Zəif hədislər)
Əbu Talibinn Peyğəmbəri (s) körpə ikən əmizdirməsi (Zəif hədislər)
Fatimə (ə.s) haqqında iki rəvayət və sələfi iftirası (Zəif hədislər)


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.Allah yer üzündəkilərini Əlidən başqa hamısını məhv etmək istədi?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
İmam Rza (ə.s)-ın övladı barədə şübhə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Rəsulullah (s), Əli (ə.s) və Aişə xanımın bir yataqda yatması barədə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-Rəsulullah (s) dedi: “Ey Fatimə! Qardaşım və qardaşım oğluna görə məni qəzəbləndirirsən?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Peyğəmbərin bir tərəfində Əli (ə.s), digər tərəfində Fatimə (ə.s)-ın yatması barədə rəvayət(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter