Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-Rəsulullah (s) dedi: “Ey Fatimə! Qardaşım və qardaşım oğluna görə məni qəzəbləndirirsən?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Peyğəmbərin bir tərəfində Əli (ə.s), digər tərəfində Fatimə (ə.s)-ın yatması barədə rəvayət(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-Ey Əbul-Həsən! Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirmə!(Şiə mənbəində nəql olunan zəif hədislər)
Fatimə (s.ə) Əli (ə)-dan inciyərək atası evinə şikayətə gedir(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Vəhabilərin Ruhullah Xomeyniyə atdığı iftira


Vəhabilərin Ruhullah Xomeyniyə atdığı iftiraİslam aləminin muctəhidi mərhum Ayətullah Uzma Seyyid Ruhullah Xomeyni (rəhmətullah) barəsində bəzi sələfi və vəhhabi itlərinin ağzında vicdandan və həqiqətdən uzaq eyni zamanda cox iyrənc bir iftira gəzir. Bu iftira dolu iyrənc soz-sohbəti mumkundu bəziləriniz bu məqaləni oxuyana qədər artıq çox eşitmisiz ,ya da indi bizdən oyrənəcəksiz...


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?Bəzi qərəzli alimlər iddia edirlər ki, şiə məzhəbi üçüncü xəlifə Osman ibni Әfvanın dövründə Abdullah ibni Səba adlı bir şəxs tərəfindən yaradılmışdır.
Әslən yəhudi olan Abdullah ibni Səba müsəlmanlar arasında təfriqə və ixtilaf yaratmaq üçün belə bir məzhəbin bünövrəsini qoymuş və bütün şiələr öz əqidələrində onun fikir və ètiqadına tabe olmuşlar.


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?Şiə sözünün mənası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir.
Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mənası nəzərdə tutulur.
Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:...


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?


İLAHİ ÖVLİYALARIN QEYBİ QÜDRƏTİNƏ ETİQAD BƏSLƏMƏK ŞİRKƏ SƏBƏB OLURMU?Aydındır ki, hərgah bir insan başqasından kömək istəsə, o da həmin işi yerinə yetirməyə qadir olsa onda bu qüdrət iki cür təsəvvür olur:...


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?


ALLAH ÖVLİYALARININ TƏVƏLLÜDÜNÜ BAYRAM KEÇİRMƏK BİDƏT, YAXUD ŞİRKDİRMİ?Allahın layiqli və saleh bəndələrinin xatirəsini əzizləmək, o cümlədən onların təvəllüd günlərini bayram keçirməyin əql sahibləri nəzərindən bəyənilən bir iş olmasına baxmayaraq bu barədə hər növ şübhənin aradan qaldırılması üçün onun şərən icazə verilən bir iş olmasının dəlillərini qeyd edirik:...


ALLAHDAN BAŞQASINA AND İÇMƏK ŞİRKDİRMİ?


ALLAHDAN BAŞQASINA AND İÇMƏK ŞİRKDİRMİ?“Tovhid” və “şirk”in təfsirini Quran ayələri və Peyğəmbər (s) sünnəsində axtarmaq lazımdır. Çünki Quran ayələri və Peyğəmbər (s)-in davranışı haqq ilə batilin, tovhidlə şirkin tanınmasında dəyərli meyarlardır. Deməli, yaxşı olar ki, hər bir düşüncə və rəftarı təəssübdən uzaq olan oyaq vicdanların hüzurunda vəhy məntiqi və Peyğəmbər (s)-in həyat üslubu ilə dəyərləndirək.


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?İlahi övliyaların əsərlərinə təbərrük etmək müsəlmanların arasında yaranmış təzə bir məsələ deyildir və bu əməlin Peyğəmbəri Əkrəm (s)-in və səhabələrin həyatı dövrünə gedib çatan dərin kökləri vardır. Təkcə Peyğəmbər (s) və onun köməkçiləri deyil, hətta əvvəlki peyğəmbərlər də bu məsələyə diqqət yetirmişlər.


CƏFƏRİ MƏZHƏBİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?


CƏFƏRİ MƏZHƏBİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?Məşhur şiə alimlərinin nəzəri budur ki, Quranda heç bir təhrifə yol verilməmişdir. Hal-hazırda bizim əlimizdə mövcud olan Quran elə Peyğəmbəri Əkrəm (s)-ə nazil olan asimani kitabdır və onda heç bir artırılmaya və ya əsgildilməyə yol verilməmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter