[not-group=5] ----- [/not-group]Namazda səcdələrin sayını unudan adam nə etməlidir?

Namazda səcdələrin sayını unudan adam nə etməlidir? Cavab: Əvvəla, hər şeydən əvvəl insan namazda diqqətli olmağa çalışmalıdır. Unutmamalıdır ki, namazın keyfiyyəti, Allah yanında dəyəri və qəbul olma şərti qəlbin də namazda iştirak etməsinə bağlıdır. Amma bəzi insanlarda diqqətsizlik və huşsuzluq xəstəlik halını almışdır və onların səcdələri sayması çətindir. Xüsusilə, yaşlı şəxslərdə bu hal daha çox baş verir. Belə olan halda səcdələrin sayını bilmək üçün namazı pozmayan bəzi əlavə köməkçi vasitələrdən istifadə etmək olar. Məsələn, dini mağazalarda səcdənin sayını göstərən möhürlər satılır. Həmin möhürün üstünə alın qoyulanda sayğac bunu qeydə alır. Təsbüh vasitəsilə də səcdələrin sayını yadda saxlamaq olar. Məsələn, birinci rükətin səcdələrindən sonra təsbehi bir dəfə qatlamaq, ikinci rükətin səcdələrindən sonra daha bir dəfə də qatlamaq və s...[not-group=5] ----- [/not-group]Hansı quşların ətini yemək olar, hansıların ətini yemək olmaz?

Hansı quşların ətini yemək olar, hansıların ətini yemək olmaz? Cavab: Hansı heyvanların, quşların və balıqların ətini yeməyin halal olması barədə şəriət kitablarında məlumat verilir. Ümumi şəkildə nəzərə almaq lazımdır ki, havada süzməsi qanad çalmasından çox olan quşların əti haramdır. Məsələn, qartal, şahin, bayquş kimi quşlar havada bir-iki dəfə qanad çaldıqdan sonra xeyli məsafədə süzə bilirlər. Amma əti halal olan quşun qanad çalması süzməsindən çoxdur. Eləcə də, yırtıcı quşların əti yeyilməz.[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Məhdinin (ə.c) zühuru üçün deyilən qəti nişanələr hansılardır?

Hz. Məhdinin (ə.c) zühuru üçün deyilən qəti nişanələr hansılardır? Zühurun şərtləri dedikdə o şərtlər nəzərə tutulur ki, zühurun baş verməsi və ədalətin bərqərar olması ondan asılıdır. Zühurdan əvvəl bəzi hadisələr baş verəcəkdir ki, onun həyata keçəcəyinin nişanələridir. Bunlar 5 nişanədir. İmam Sadiq (ə) bu haqda buyurur: “Məhdinin (ə.f) zühurundan əvvəl 5 nişanə baş verəcəkdir: səma nəriltisi, yəmənlinin qiyamı, Bəyda diyarının yerə çökməsi, Süfyaninin qiyamı, zəkiyyə nəfsin qətl edilməsi”.
Bu hadisələr bir neçə ay dalbadal baş verəcəkdir. Bu hadisələrin hər biri intizarda olanların ürəyində ümid nurunu daha çox alovlandıracaqdır./Deyerler.[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Məhdinin (ə.c) qiyamı zamanı ona dəstək olacaq əsas 3 dəstə insanlar kimlərdir?

Hz. Məhdinin (ə.c)  qiyamı zamanı ona dəstək olacaq əsas 3 dəstə insanlar kimlərdir? İmam Zaman ağanın (ə.f) qiyamı zamanı üç dəstə yardım edəcəkdir: -Birinci dəstə. İmam Zaman ağanın (ə.f) ətrafında toplanıb ilk ona yardım edəcək kəslər – 313 nəfər xüsusi dostlarıdır ki, Həzrətin (ə.f) ordusuna rəhbərlik edəcəklər. İmam Cavad (ə): “Bədr səhabələrinin sayı qədər 313 nəfər səhabələr, Yer kürəsinin uzaq nöqtələrindən onun ətrafında hazır olacaqlar”.
-İkinci dəstə. On min nəfərlik ordudur ki, İmamın (ə.f) ən yaxın tərəfdaşlarından təşkil ediləcəkdir. Bu ordu toplanan kimi, İmamın (ə.f) qiyamı başlayacaqdır. İmam Cavad (ə): “On min kişidən ibarət olan əqd kamil olan kimi, Əziz və Cəlil Allahın izni ilə qiyam edəcəkdir”.
- Üçüncü dəstə. Zülmdən yorulmuş insan toplumudur ki, İmama (ə.f) yardım etmək üçün ona qoşulacaqlar. Hz Peyğəmbər (s): “Yer üzü nuru ilə aydınlanar və hökuməti dünyanın şərq və qərbinə çatar”...[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır?

İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır? İmamın (ə.f.) hər yerdə yaşayıb və hər şeydən xəbərdar olması cismi varlığına aid bir məsələ deyildir. Bəlkə bu, İmamın (ə.f.) elmidir ki, insanların halından və aləmdə baş verənlərdən xəbərdar olur. Bu, həmin qeyb elmidir ki, Allah Məsumlara (ə) əta etmişdir. Əgər İmam (ə.f.) buyurursa ki: “Bizim sizin halınızdan xəbərimiz var və sizin vəziyyətinizin heç bir şeyi bizdən gizli deyildir”, o deməkdir ki, burada onun elmi nəzərdə tutulur.
İmam (ə.f.) buyurur: “Biz zalımların evindən uzaqda sükunət edirik, Allah hökumətin Qasiqinlərin əlində olduğu müddətdə bunu bizə məsləhət görmüşdür. Ancaq sizin işlərinizdən agahıq. Sizin xəbərlərin hətta bir zərrəsi belə bizdən gizli deyildir”...[not-group=5] ----- [/not-group]Hər gün sədəqə vermək mümkündürmü?

Hər gün sədəqə vermək mümkündürmü? Sədəqə vermək ilahi bir lütfdür! Rəvayətlərdə vardır ki, bir gün peyğəmbər Əkrəm (s) buyurdu: Hər bir müsəlman gərək hər gün sədəqə versin. Soruşdular ya Rəsuləllah (s) hərgün bunu kim edə bilər?
Allah Rəsulu buyurdu: Yola düşmüş bir maneəni götürmək sədəqədir, bir kəsə yol göstərmək sədəqədir, xəstəni ziyarət etmək sədəqədir, yaxşılığa dəvət sədəqədir, pislikdə cəkindirmək sədəqədir, salamın cavabını vermək sədəqədir. ( Biharul- ənvar. Cild 96. Səh. 134 ) Həqiqətən İlahinin rəhmət qapıları daima insanlar üçün daima açıqdır.[not-group=5] ----- [/not-group]Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu?

Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu? İmam Səccad buyurur: "Xızır Musa ibni İmrana verdiyi ən son vəsiyyətində belə buyurdu: Heç vaxt kimsəni günahına görə xar edib abrını aparma!" (əl-Xisal, səh-111)
Mütəal Allah səttardır. Səttar yəni eybləri örtülü saxlayan. O, o qədər kəramət sahibidir ki bəndəsini günahlarının üstünün açılması ilə dərhal cəzalandırmaq istəmir. O, insanların günahlarını gizlin saxlayır. O dünyada isə onlar cəzalarını alacaqlar. Buna görə hər bir insan öz eyblərini nəzərə alaraq, digərlərini xar etməkdən çəkinməli, az da olsa səttarlıq xislətinə malik olmalıdır.[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əl hansı əməl sahibidir?

Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əl hansı əməl sahibidir? Halal ruzi qazanan əl, Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əldir. Hədislərə görə halal ruzi qazanan ibadət etmiş hesab edilir. Bəndə bu halda ölərsə ona şəhidin savabı verilər. -Məhəmməd Peyğəmbər buyurur: Allah istəyir ki, bəndəsini halal ruzi qazanmaqdan yorğun halda görsün" (Kənzul-Ümmal, hədis-9200)
-Peyğəmbər yenə buyurub: " Ailəsi üçün halal ruzi qazanan Allah yolunda hərəkət edənlərdən sayılır"
-Halal ruzi qazanmaq üçün insan sübh tezdən oyanmalıdır. Peyğəmbərin hədisində buyurulduğu kimi: "Ehtiyaclarınızı aradan qaldırmaq və ruzini əldə etmək üçün sübh tezdən qalxın! Çünki sübh çağında bərəkət və tövfiqat var."[not-group=5] ----- [/not-group]Bəndə üçün günahdan daha pis olan nədir?

Bəndə üçün günahdan daha pis olan nədir? Günühdan sonra peşmançılıq çəkməmək isə bəndənin mənəvi uçuruma getdiyinin göstəricisidir.
Ən pis hal isə odur ki biri dinlə düşmənçilik, Peyğəmbər və Əhlibeytlə düşmənçilik və ya din xadimləri və möminlərə qarşı olan kin-küdürətə görə hansı bir günaha əl atır və bundan sonra şad olduğunu hiss edir.
İmam Səccad buyurub: "Günahla sevinməkdən çəkin! Bu günahla sevinmək onu etməkdən daha pisdir və daha böyük günahdır" (Kəşful-ğimmə cild-2, səh-108)[not-group=5] ----- [/not-group]Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir?

Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir? Axmaq insan ən ağıllı olduğunu sanandır. O dünya ilə qürurlanar, dünyanın və malının dəyişiklikləri ilə dəyişər. Axmaqlıq, bütün xəstəlikləri müalicə edən İsa Məsihin müalicə edə bilmədiyi xəstəlikdir. Necə ki peyğəmbərin özü bunu etiraf edir.
İmam Sadiq buyurur ki, İsa Peyğəmbər belə bir insanın və onun axmaqlığının müalicə edilməsi haqda buyurur: "Xəstəlikləri müalicə edib, Allahın izni ilə şəfa verdim.Karı, koru müalicə etdim, ölünü belə müalicə etdim və Allahın izni ilə onu diriltdim, Axmağı da müalicə etməyə çalışdım amma islah edə bilmədim" (əl-İxtisas səh-221)...
[group=5] [/group]