[not-group=5] ----- [/not-group]Şükür məqamından qalmağın günahlarla nə əlaqəsi var?

Şükür Məqamı yəni: Bütün haramlardan çəkinməklə mümkün olur! 1-İmam Sadiq (ə) buyurur ki, Musaya belə vəhy olundu: «Ey Musa, Mənə layiq olduğum kimi şükür et». Musa ərz etdi: «Pərvərdigara, şükrünü yerinə yetirdiyim nemət yoxdursa, şükür edən dili Sən əta etmisənsə Sənə layiq necə şükür edim?» Allah-Taala buyurdu: «Ey Musa! Şükür edən dilin də məndən olduğunu bilməklə şükrü yerinə yetirdin». («Kafi», 2-ci cild, səh-98.)
İmam Hüseyn (ə) ərəfə duasında ərz edir: «Əgər mən və nemətlərini sayan bütün insanlar yalnız bir nemətinin şükrünü yerinə yetirmək istəsək, Sənin tofiqin olmasa bacarmarıq». 2-Həzrət Davud (ə) belə ərz edir: «Pərvərdigara! Sənə necə şükür edim ki, şükür etməyim özü də bir nemətdir və ikinci bir şükrə ehtiyaclıdır ...» Allah buyurdu: «Ey Davud! Əgər hər bir nemətin mənim tərəfimdən əta olunduğunu anlamısansa, elə şükür etmisən»...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz Peyğəmbər (s) şeytanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün hansı tapşırığı verir?

Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən bir hədisdə buyurulur: "Peyğəmbərdən (s) soruşdular: Nə edək ki, şeytan bizdən uzaq olsun.?"
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Oruc şeytanın üzünü qaraldır, Allah yolunda sədəqə kürəyini yerə vurur, Allaha xatir sevmək və saleh əməli axıra kimi qoruyub saxlamaq onu məhv edir, istiğfar etmək onun qəlbinin damarını qırır.” "Biharul-ənvar", c. 93, səh. 255...[not-group=5] ----- [/not-group]Allahı unudan insan haqqında Qurani Kərmin 8 ayəsində nələr buyurulur?

Allahı unudan insan haqqında Qurani Kərmin  8 ayəsində nələr buyurulur? Zalım, nadan, nankor, asi, hövsələsiz, xəsis... Həqiqətdə Allahı unutmuş və Qurani kərim bu haqda buyurur:
-O [insan] çox zalım və nadandır (Əhzab, 72).
-Həqiqətən insan [Allahına qarşı] çox nankordur (Həcc, 66).
-Özünün dövlətli olduğunu [bir şeyə ehtiyacı olmadığını] gördüyü zaman tüğyan edir (Ələq, 6-7).
- Həqiqətən insan [sərvətə] çox həris, tamahkar və kəmhövsələ yaradılmışdır! Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qopardar. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar (Məaric, 19-21)...[not-group=5] ----- [/not-group]İrfani məqamlara çatanların ibadətdə uca məqamlara çatmaq üçün hansı tapşırıqları var?

İnsanın özünü tərbiyədə müvəffəqiyyətə çatması üçün əxlaq alimlərinin bir sıra tövsiyələri vardır. Onlardan bəziləri ilə tanış olaq:
-Daim dəstəmazlı olmaq. İslam peyğəmbərindən nəql olunur ki, Allah-təala buyurmuşdur: “Dəstəmazı batil olandan sonra onu təzələməyən, dəstəmazını təzələdikdən sonra iki rəkət namaz qılmayan mənə cəfa etmişdir...
-“Ya həyyu, ya qəyyum, ya mən la ilahə illa əntə” zikrini daim vird etmək -Gündə bir dəfə uzun səcdə -Hər gün bir qədər Quran oxuyub, mənaları düşünmək -Gecə namazı qılmaq Qeyd olunmuş tövsiyələrə 40 gün ardıcıl əməl edən insan nəticəsini hiss edir, qəlbində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir.[not-group=5] ----- [/not-group]Ramazan ayında qida rasionunda nələrə diqqət edilməlidir?

Mübarək Ramazan ayında gün ərzində oruclu olduqdan sonra, iftar vaxtı birdən-birə​ çoxlu yemək qəbul etmək mədə və bağırsaq sisteminə mənfi təsir edir.
Necə gəldi yemək qəbul etmək də mədə pozğunluğu və qaz problemi ilə nəticələnir. Belə bir vəziyyətlə qarşılaşmamaq üçün nə etmək lazımdır?
1. İftarlıq yeməklər dadmaq üçün istehlak edilməlidir​. 2. Orucu açdıqdan sonra, yeməklər 2 və ya 3 paya bölünməlidir. 3. Həddindən artıq isti və soyuq yemək istehlak edilməməlidir. 4. Yemək yavaş-yavaş çeynənməlidir. 5. Qazlı içkilərdən uzaq durmaq lazımdır...[not-group=5] ----- [/not-group]Haram tikədən imtina edənlərin özəl mükafatı hansılardır?

Haram tikədən imtina edənlərin özəl mükafatı hansılardır? Hədisi-qüdsidə gəlmişdir: "Hər hansı bir bəndə haram tikəni tamam-kamal iştahası olduğu halda ağzından qaytarsa, Mən ona üç mükafat dünyada, axirətdə də 3 mükafatla mükafatlandıraram:
Dünyada verilən mükafatlatlar: 1. Ömrünü bərəkətli; 2. Ruzisini bol; 3. Qəbrini nurani edərəm.
Axirətdə verilən mükafatlar: 1. Simasını və çöhrəsini ağ edərəm; 2. Tələbkarları ondan uzaqlaşdıraram; 3. Ona mərhəmətimi göstərərəm.[not-group=5] ----- [/not-group]Müsəlmanın ən böyük cihadı hansı əməlidir?

İnsanın öz mənfi daxili hissləri ilə cihad. Bu qeyd olunan cihadın hər üçü çox əhəmiyyətli və zəruridir. Lakin bunların içində məhz nəfslə mübarizəni cihadi əkbər yəni ən böyük cihad adlandırıblar. Çünki insanın özü ilə məşğul olması, öz nəfsi ilə mübarizəsi onun ümumi həyatına, yaşam tərzinə və son səadətinə birbaşa təsir edir.
İmam Əli (ə) buyurur: “Ən üstün cihad nəfsin istəklərinə qarşı olan cihaddır” İnsanın öz nəfsi ilə mübarizəsi onu büsbütün dəyişir. Bütün həyatına təsir edir. Onu lazımsız yerlərdən, arzu olunmaz vəziyyətlərdən qoruyur. İnsanı dünya və axirət səadətinə qovuşdurur...[not-group=5] ----- [/not-group]Ruhumuza gözəl təsir qoyan 5 müstəhəb əməl nələrdir?

Ruhumuza gözəl təsir qoyan 5 müstəhəb əməl nələrdir? Bəzi müstəhəb əməllər bizə yardım edir ki, onlardan 5-i çox dəyərlidir:
1. Həmişə dəstəmazlı olmaq. Hz Peyğəmbər (s)"Əgər gecə və gündüz dəstəmazlı olun Çünki əgər dəstəmazlı dünyadan gedərsənsə, şəhid olarsan”.
2. Quranla yaxın olmaq. Həzrət Peyğəmbər (s): "Allah Öz kəlamında təcəlli etmişdir, ancaq bəşər onu yaxşı dərk etmir”.
3. Çoxlu istiğfar etmək. Əmirəl-möminin (ə): "Allahdan bağışlnamaq istəyərək və istiğfar edərək özünüzü ətirləndirin ki, günahın pis iyi sizi rüsvay etməsin”...
4. Gecə ibadəti. İmam Baqir (ə) Ramazan ayının gecələri mübarək olduğu üçün ibadətin başqa bir fəziləti vardır və bunu əldən verməyin.
5. Salavat göndərmək. Hz Peyğəmbər (s): "Sizin mənə salavat göndərməyiniz hacətinizin rəva olmasına səbəb olar...[not-group=5] ----- [/not-group]İnsanların səhvlərini bağışlamağın mömin şəxs üçün nə belə faydaları var?

İnsanların səhvlərini bağışlamağın mömin şəxs üçün nə belə faydaları var? Əgər Allahın bizi bağışlamasını istəyiriksə, gərək biz də bağışlamağı bacaraq. "Yaxşı iş ilə pis iş əsla bir deyil. ən gözəl üsulla dəf et. Onda səninlə arasında düşmənçilik olan şəxs birdən sanki yaxın dost və qohumdur”. (Fussilət/34). İnsanların bağışlamağın mömin şəxsə 4 faydası:
1. Mənəvi və əxlaqi inkişafa səbəb olar. İmam Əli (ə) buyurur: "Nə zaman qüdrətin olsa, güzəşt et və əlin boş olan zaman bağışlayan, ehtiyacın olan zaman fədakar ol ki, fəzlin kamala çatsın”.
2. İşləri islah olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Bir-birinizi bağışlayın ki, kin ürəklərinizdən getsin”. 3. Təqva artar... 4. İlahi rəhmət...[not-group=5] ----- [/not-group]10 min manat qarşısında yalandan şahidlik edərsənmi?

10 min manat qarşısında yalandan şahidlik edərsənmi? Ayətullah əl-üzma Şübeyr Zəncani nəfsi istəklər haqqında qısa bir hekayə danışaraq deyir: Seyid Əbdülməcid Gorusi böyük təqlid mərcəsi Mirzə Həsən Şirazinin tanınmış şagirdlərindən idi. O, elm, ağıl və bəyan baxımından yetkinlik dərəcəsinə çatmışdı və seyri-sülukda məqamları var idi. Eşitdim ki, günlərin birində bir nəfər onun evinə gedir. Seyid Əbdülməcid ona deyir: - Gəldin, mənim vəziyyətimi bir-birinə vurdun. Mən öz nəfsimlə müsahibə edirdim. Nəfsimə dedim ki, əgər yüz tümən sənə versələr, nahaq şahidlik edərsənmi? Dedi: - Etmərəm. Mən yavaş-yavaş məbləği artırdım və nəfsim o məbləğlərin qarşısında yalandan şahidlik etməyə razı olmadı. Nəhayət, məbləği on minə çatdırdım. Məbləğ bura çatanda nəfsim dayanıb fikirləşirdi. Bu vaxt sən gəldin və onun mənə nə cavab verəcəyini bilmədim...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]