Kişilərin yaxşı həyat yoldaşı olmasına yardım edən 6 nöqtə hansılardır?

Kişilərin yaxşı həyat yoldaşı olmasına yardım edən 6 nöqtə hansılardır? O zaman ki, kişi ailə qurar, onun məsuliyyətlərini öhdəsinə götürər, artıq təkcə özünü düşünməz. Çünki artıq həyat yoldaşının da ehtiyaclarını və istəklərini düşünməlidir. Psixoloqlar kişilərə yaxşı həyat yoldaşı olmağın 6 yolunu tövsiyə edirlər ki, onlarla tanış olaq:
1. Yaxşı qulaq asmağı bacarın. O zaman ki, həyat yoldaşınız sizin yanınızda əyləşər və sizə öz çətinliklərindən danışar, ona o dəqiqə cavab verməyə tələsməyin...
2. Hörmət etmək. Yaxşı həyat yoldaşının ən bariz sifətlərindən biri budur ki, xanımına hörmət edər və xoş dəqiqələrini onun yanında keçirtməyə çalışar...
3. Yersiz hökm verməkdə çəkinin. Yersiz hökm verməklər müştərək həyatın rabitəsinə ziyan vurar. Heç kəs bədbin bir insanla yaşamaq istəməz...Həzrət Musanın (ə) behiştdəki dostu bu məqama nəyin vasitəsilə yetişdi?

Həzrət Musanın (ə) behiştdəki dostu bu məqama nəyin vasitəsilə yetişdi? Hz Musa (ə) Allahla münacat edən zaman Xaliqdən istəyir ki, onun behiştdəki dostunu ona tanıtsın. Xitab gəlir: “Ey Musa! Filan küçəyə və filan mağazaya get. O kəs ki, orada işləyir – sənin behiştdəki dostundur”. Hz Musa (ə) ondan fövqəladə bir şey müşahidə etmir. O zaman ki, hava qaralır, cavan iş yerini tərk edir və Musa (ə)cavanın ona qonaq olmasını istəyir! Cavan evə daxil olan kimi yemək hazırlayır. Sonra əl və ayaqları işləməyən, iflic halda olan qoca qadının sorağına gedir. Səbirlə yeməyin tikələrini onun ağzına qoyur. Onu yuyundurur və paltarını dəyişdirir. Sonra da yerinə uzandırır. Musa (ə) bu səhnəni görən zaman cavandan soruşur ki, bu qadın kimdir və ona yemək verəndən sonar əllərini göyə qaldırıb nə deyirdi? Cavan deyir: “Bu qadın – anamdır. Hər dəfə ona yemək verəndən və onu tox edəndən sonra mənim barəmdə dua edir və deyir: “Allahım, onu behiştdə Musa ibni İmranla (ə) yoldaş qərar ver”. Musa (ə) cavana müjdə verir ki, ananın etdiyi dua qəbul olmuşdur.Düşünmədən sizlərə pislik edən adamla necə rəftar etməlisiniz?

Düşünmədən sizlərə pislik edən adamla necə rəftar etməlisiniz? İbn Sina Şəhərlərin birindən keçəndə qəhvəxanaya dönür. Atını bir ağaca bağlayır, qarşısına bir az saman və yonca tökür. Özü isə qəhvəxanada bir yerdə oturub yemək yeməyə başlayır. Bu zaman uzunqulağa minmiş bir nəfər də oraya gəlir. O ulağını Əbu Əli Sinanın atının yanında bağlayır ki, onun atının yemindən yesin. Özü də gəlib tanımadığı məşhur alim Əbu Əli Sinanın yanında oturur. Əbu Əli Sina ona deyir: - Ulağını mənim atımın yanında bağlama. İndi ulağ onun yoncasından yeyəcək və at da təpik atıb sənin ulağının vurub qıçını sındıracaq. Ulağ sahibi onun sözlərini eşitməməzliyə vurur və əhəmiyyət vermədən yemək yeməyə məşğul olur. Birdən at təpik atıb uzunqulağın qıçını sındırır... Əbu Əli Sina orada sonradan dillərə düşmüş bu məşhur kəlamı deyir: “Əbləhlərin cavabı susmaqdır”.Bu əmələ diqqət etməklə Allahdan istə nə arzu etsən?!

Bu əmələ diqqət etməklə Allahdan istə nə arzu etsən?! Başqalarına yardım etmək insanı elə bir ali məqama çatdırar ki, heç özü də onun intizarını çəkməmişdir. Bu bayram günlərində hər kəsin evində bir qazan qaynayır. Ancaq bəzi insanlar vardır ki, iqtisadi ağır zaman onlara daha çox təsir qoyduğu üçün bayram süfrələri boşdur və uşaqlarının yanında xəcalətlidirlər. Bu insanların ehtiyaclarına diqqət göstərsək və onlara maddi yardım etsək, necə də gözəl iş görmüş olarıq. Bu gözəl əməlin bərəkətləri ilə tanış olaq:
1. Behiştdə cavidan qalmaq. “Beləliklə, Allah bu sözlərinin müqabilində onları altından çaylar axan cənnətlərlə mükafatlandırdı ki, orada əbədi qalacaqlar... (“Maidə” 85).
2. Şirin həyat. “Etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində mükafat olaraq yeyin və için, sizə nuş olsun!... (“Mursəlat” 43-44).
3. Hər nə istəsələr. “Onlar üçün Rəbblərinin yanında istədikləri şey vardır. Budur yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı!”. (“Zumər” 34).
Ona görə də bu bayram günlərində ətrafımıza diqqət edək və ehtiyacı olanlara yardım etməyə çalışaq. Çünki bu əməl bizi insanlığın ən ali dərəcəsinə çatdıracaqdır./Deyerler.Baharın gəlişinin Qiyamətə 4 oxşarlığı necə açıqlamaq olar?

Baharın gəlişinin Qiyamətə 4 oxşarlığı necə açıqlamaq olar? Bahar fəsli təbiətin oyanması, canlanmasıdır ki, bütün canlılara yeni təravət bəxş edər. Bu fəslin Qiyamət gününə bənzər bir çox xüsusiyyətləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Necə ki, təbiət uzun zaman yatandan sonra ayılmağa və cuşa gəlməyə başlayır, insanlar da bir dövr həyat sürdükdən sonar cavanlıqlarını yaşayar və sonra üzü payıza doğru hərəkət edərlər. Yaşlanar və dünyanı tərk edərlər. Necə ki, Allah bahar fəslində ölmüş torpağı yenidən dirildir, Qiyamət günü də ölən bütün canlıları bir-birinin ardınca dirildəcəkdir.
2. Bahar – bitkilərin ölmüş torpaqdan baş qaldırmasıdır. Torpaq kənara çəkilər və aylar əvvəl torpaqda gizlənmiş toxumlar başqa bir şəkildə üzə çıxmağa başlayarlar. Bu cür səhnə Qiyamətdə də təkrar olacaqdır. Ölülər ki, uzun zaman torpaqda dəfn olunmuşdular, Qiyamət günü diriləcəklər...İmam Səccad (ə) xəlifənin dünya barədə təklifinə nə cavab verdi?

İmam Səccad (ə) xəlifənin dünya barədə təklifinə nə cavab verdi? İmam Baqir (ə) buyurur: “Əbdülməlik Mərvan Allahın evini təvaf edirdi. Atam da onun qarşısında təvaf edirdi. Mərvan soruşur: “Bu kimdir ki, məndən qabağa düşmüşdür?”. Dedilər: “İmam Zeynəlabidin Əli ibni Hüseyndir (ə)”. Deyir: “Onu qaytarın”. İmamı (ə) qaytarırlar və Mərvan deyir:” Ey Əli ibni Hüseyn! Mən sənin atanı öldürən kəs deyiləm. Bəs sənə nə mane olur ki, mənim yanıma gələsən?”. İmam (ə) buyurur: “Həqiqətən də atamı öldürən etdiyi əmələ görə dünyasını özü üçün məhv etdi və atam da axirəti onun üçün məhv etdi. Əgər istəyirsənsə, onun kimi ol”. Mərvan deyir: “İstəmirəm, ancaq bizim yanımıza gəl ki, bizim dünyamızdan bir şey əldə edəsən”. İmam (ə) bu sözləri eşidən zaman əyləşir və cübbəsini açıb buyurur: “Allahım! Yaxın dostlarının hörmətini ona göstər!”. Mərvan ona baxan zaman gördü ki, cübbəsi nurlu qapılarla doludur ki, nuru Bəsrəyə qədər əsər qoyur. İmam (ə) buyurur: “O kəsin ki, hörməti buna yaxın olar, sənin dünyana nə hacəti olar?”...Ayətullah Qazi yoxsula belə kömək edirdi?!

Ayətullah Qazi yoxsula belə kömək edirdi?!Tələbələrdən biri nəql edir: “Bir gün tərəvəz dükanına getmişdim və mərhum Qazini gördüm ki, əyilib göy seçir və iri yarpaqlı və kobud olanları seçirdi. O, kahuların pulunu verib yoluna davam etdi. Mən onun ardınca gedib dedim: “Ağa, mənim sualım vardır. Siz niyə hamının əksinə olaraq, kobud yarpaqlı kahuları aldınız?”. Mərhum Qazi buyurdu: “Ağacan, bu satıcı yoxsul adamdır. Mən də bəzən ona yardım edirəm. İstəmirəm ki, ona əvəzsiz bir şey verəm. Birincisi, onun izzət və abrını aradan aparar, ikincisi isə Allah eləməsin, adət edər ki, əvəzsiz alsın. Satış işlərində zəifləsin. Bizim üçün fərqi yoxdur ki, lətif yarpaqları olan kahu alaq, yoxsa kobud və qalın. Mən bilirəm ki, bu kahuları alan olmayacaqdır. Dükanını bağlayan zaman bu kahuları bayıra tökəcəkdir. Xəsarətin və ziyanın qarşısını almaq üçün bunları satın aldım”.İnsan şeytanı (lən) nə zaman ağladır?

İnsan şeytanı (lən) nə zaman ağladır?Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Adəm övladının yerinə yetirdiyi bəzi əməllər həmişə şeytanı narahat etmiş, hətta ağlatmışdır da.
1. O zaman ki, Hz Adəm (ə) tövbə edir və Allah da tövbəsini qəbul edir, məlun şeytan ürəkdən elə bir nalə çəkir ki, yerlə göyün mələklərinin diqqətini çəkir...
2. O gün ki, Həzrət Yusif (ə) Züleyxanın əlindən qaçır, şeytan ürəkdən nalə çəkir və mələklər səsini eşidib onu lənətləyirlər.
3. Qədir-Xumda Hz Peyğəmbər (s) Hz Əlini (ə) xəlifə elan edəndə Şeytan balalarına deyir: “Bacardığınız qədər insanlardan Əli (ə) məhəbbətini alın!
4. Aşura günü O zaman ki, şeytan İ. Hüseyn (ə) ziyarətinin savab və məqamından agah olur, etdiklərindən peşman olur.
5. O zaman ki, Hz Peyğəmbər (s) peyğəmbərliyə çatır, insanları nadanlıq və cəhalətdən xilas edir, şeytan nalə çəkib ağlayır...Hz. Peyğəmbər (s) dəyərli səhabəsi Əbuzərə Hansı 6 əməli tapşırdı?

Peyğəmbər (s) Əbuzərə nəsihətlərində buyurur:
1. Həmişə səndən aşağıda olana bax, səndən yuxarı olana yox.
2. Yoxsulları sev və onlarla yoldaşlıq et.
3. Acı olsa da haqqı de.
4. Qohumların səndən uzaqlaşsalar da sən onlarla əlaqəni kəsmə.
5. Allaha aid olan işlərdə heç kəsi danlamaqdan qorxma.
6. “La hovlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim” zikrini çox de, çünki, bu zikr behişt xəzinələrindəndir.Namaz hansı əməllə birlikdə olunarsa qəbul olunar?

Namaz hansı əməllə birlikdə olunarsa qəbul olunar?Namazın kamil olması: İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Orucun kamil olması zəkatı ödəməklədir; yəni fitrədir. Necə ki, Peyğəmbərə (s) salavat namazı kamil edər.” Salavat Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda görməyin rəmzidir – Salavatın bərəkəti Bir kişi İmam Cavad (əleyhis-səlam)-a ərz etdi: Atam ölüb və özünün var-dövlətini bir yerdə saxlayıb ki, (yerini) bilmirəm hardadır, mən ailəli və sizi sevənlərdənəm. İmam (ə) ona buyurdu: "Gecə işa (xüftən) namazından sonra Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat göndər, atanı yuxuda görərsən, o malı qoyduğu yeri sənə göstərəcəkdir.” Kişi o Həzrət n göstərişinə əməl etdi. Atasını yuxuda gördü və ona dedi: Oğlum! Mal filan yerdədir. Allah Rəsulunun (s) övladına de ki, mal yerindən səni agah etmişəm. O, yuxudan oyandı, gedib malı həmin yerdən götürdü və sonra hadisəni İmam Cavad (ə)-a xəbər verdi. İmam (ə) buyurdu: "Şükür Allaha olsun ki, səni əziz tutdu.”
Öncəki
Sonrakı