[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Kazim (ə) səcdədə hansı duanı oxuyub?

İmam Kazim (ə) səcdədə hansı duanı oxuyub?Ustad Qəraətinin söhbətlərindən: Allah-Taala dünyanı insan, insanı ibadət üçün yaradıb. İbadətlərin üstünü namazdır. Namazın mühüm məqamı səcdədir. Gör bizə səcdədə Allahdan nə istəmək tapşırılır: İlahi, arvad-uşağımın xərcini yetir!! (وارزق لي و لعيالي) Çünki hər bir kişi ailə-övladın qarnını doyurmağa borcludur. İmam Kazim (ə) səcdədə necə dua edirdi? Deyirdi: İlahi, ölüm zamanı rahat can verim... (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ)[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək?

Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) bizi sevib- sevmədiyini necə bilək? Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur.
Bəzən ilk dəfə qarşılaşan insanların qarşılaşanda aldıqları enerji onların gələcək münasibətlərinə təsir edir. Qarşı tərəfin gözündə oxuduğun ifadə sənin qəlbinin inikasıdır (əksidir). Qəlbindən keçəni onun gözündə görürsən. Çünki hər iki tərəfin qəlbinin halı eyni hala olur. -Hər kəsin Allah Təala yanında qiyməti, o kəsin İlahi dəyərlərə verdiyi qiymət qədərdir.[not-group=5] ----- [/not-group]Əsədullah ləqəbi imam Əliyə (ə) kim tərəfindən verilmişdir?

Əsədullah ləqəbi imam Əliyə (ə) kim tərəfindən verilmişdir? Əsədullah, İmam Əlinin (ə) məşhur ləqəblərindən biridir və Allahın şiri mənasınadır. Bu ləqəb həzrətə Peyğəmbər (s) tərəfindən verilmişdir. Həzrət Rəsuli-əkrəmdən (s) soruşdular: - Ən zahid insan kimdir? Həzrət buyurdu: - (Ən zahid insan) Mənim vəsim, əmim oğlu, qardaşım, ən şücaətli himayəçim (Heydər), düşmənə ən şücaətli hücum edən (Kərrar), qılıncım, şirim və Allahın şiri (Əsədullah) Əlidir. Peyğəmbərin (s) bu hədisindən sonra başqaları da İmam Əlini (ə) “Əsədullah” adlandırdılar. Allahın şiri dedikdə onun kinayə mənası, yəni şücaətli insan nəzərdə tutulur...[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əl hansı əməl sahibidir?

Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əl hansı əməl sahibidir? Halal ruzi qazanan əl, Peyğəmbərin öpdüyü və cəhənnəm odunda yanmayacaq əldir. Hədislərə görə halal ruzi qazanan ibadət etmiş hesab edilir. Bəndə bu halda ölərsə ona şəhidin savabı verilər. -Məhəmməd Peyğəmbər buyurur: Allah istəyir ki, bəndəsini halal ruzi qazanmaqdan yorğun halda görsün" (Kənzul-Ümmal, hədis-9200)
-Peyğəmbər yenə buyurub: " Ailəsi üçün halal ruzi qazanan Allah yolunda hərəkət edənlərdən sayılır"
-Halal ruzi qazanmaq üçün insan sübh tezdən oyanmalıdır. Peyğəmbərin hədisində buyurulduğu kimi: "Ehtiyaclarınızı aradan qaldırmaq və ruzini əldə etmək üçün sübh tezdən qalxın! Çünki sübh çağında bərəkət və tövfiqat var."[not-group=5] ----- [/not-group]Şeytan (lən) İmam Səccadın (ə) ibadətindən necə sarsıldı?

Şeytan (lən) İmam Səccadın (ə) ibadətindən necə sarsıldı? İmam Rza (ə) buyurur: “Atam öz atalarından nəql edir ki, buyurublar: “Bir gün Əli ibn Hüseyn (ə) namazla məşğul idi. Qəflətən şeytan dəhşətli əfi ilan şəklində və qırmızı gözləri ilə yerin altından çıxır. Özünü Həzrətin ibadət mehrabına yaxınlaşdırır. Ancaq İmam o dəhşətli varlıq qarşısında ən az həssaslıq belə, göstərmir. Allah Təala ilə olan rabitəsini kəsmir. Əfi ilan dişlərini İmamın ayaq barmaqlarına yaxınlaşdırır və ağzından atəş çıxardır. Ancaq İmam namazdakı aram halını pozmur və ona diqqət etmir. Şeytan bu halda ona əziyyət verməklə məşğul olur. Anidən səmadan yanar ox gəlir və o məluna dəyir. Ox ona dəyən kimi fəryad çəkir və əvvəlki halına qayıdır...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz Peyğəmbər (s) yatarkən hansı duanı oxuyardı?

Hz Peyğəmbər (s) yatarkən hansı duanı oxuyardı?Məhəmməd ibn Mərvan İmam Sadiqdən (ə) belə nəql edir: İmam məndən soruşdu: -Sənə Peyğəmbərin (s) yatarkən oxuduğu duanı öyrədimmi? Dedim: Bəli öyrədin!
İmam (ə) buyurdu:-“Ayətul-kürsü”nü oxuyurdu, sonra isə deyirdi: Oxunuşu: “Bismillahi aməntu billahi və kəfərtu bit-tağut, Əllahumməh-fəzni fi mənami və fi yəqzəti”.
Tərcüməsi: “Allahın adı ilə, Allaha iman gətirdim, Tağutdan üz çevirdim. İlahi, məni yatdığım və oyaq olduğum zaman qoru.“ (“Usuli-Kafi”,c.2. səh.536.)[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Musa Kazımı (ə) Həzrət İsaya (ə) niyə oxşatdılar?

İmam Musa Kazımı (ə) Həzrət İsaya (ə) niyə oxşatdılar? İmam Kazım (ə) Məkkənin (ə) kənarından keçirdi. Görür ki, bir qadın ağlayır və ətrafında da bir neçə kiçik uşaq vardır. İmam (ə) qadına yaxınlaşdı və ağlamağının səbəbini soruşdu. O, dedi: “Mənim bir neçə yetim uşağım vardır. Bir inəyim var idi və onun südü ilə həyatımızı təmin edirdim. İndi həmin inək ölübdür”. İmam (ə) buyurur: “İstəyirsənmi ki, o inəyi dirildim?”. Qadın deyir: “Bəli, ey Allah bəndəsi!”. İmam (ə) kənara çəkildi və iki rükət namaz qıldı. Sonra əllərini dua üçün qaldırdı. Ayağa qalxıb, inəyin cəsədinin yanına gəldi. Fəryad çəkib, çubuqla ona vurdu. İnək ayağa qalxdı. Qadın inəyi diri görən zaman fəryad çəkdi və dedi: “Kəbənin Allahına and olsun ki, bu ağa – İsa ibni Məryəmdir (ə)”.İnsanlar toplaşdı və insanların sayı artanda İmam (ə) yavaşca gözlərdən itdi.[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbər övladı kimdir? İmam Kazimin (ə) Harun Ər-Rəşidlə bəhsi

Peyğəmbər övladı kimdir? İmam Kazimin (ə) Harun Ər-Rəşidlə bəhsi Xəlifənin suallarına hz İmam Kazimin (ə) məntiqli cavabları ... İmam Kazim əleyhissəlamın Harunla buna bənzər başqa bir ətraflı mübahisəsində Harun o Həzrətə deyir ki, nəyə görə sizi Əli əleyhissəlamın övladları yox, Peyğəmbərin (s) övladları adlandırırlar? İmam Kazim (ə) onun cavabında buyurur: “Əgər Peyğəmbər (s) dirilib sənin qızınla evlənmək istəsə, qızını ona verərsənmi?” Harun dedi: “Nə təkcə qızımı verərəm, hələ üstəlik bu qohumluğu bütün ərəb və qeyri-ərəb arasında özümə böyük bir fəxr bilərəm.” İmam Kazim (ə): “Ancaq bu məsələ mənə aid edilə bilməz. Nə Peyğəmbər mənim qızımı istəməz, nə də mən qızımı ona vermərəm.” Harun: “Nəyə görə?” İmam Kazim (ə): “Çünki mən özüm onun nəslindənəm və bu evlənmə haramdır. Ancaq sən onun nəslindən deyilsən.” Harun: “Afərin, tamamilə doğrudur!” (Biharül-ənvar, c.48. səh.127.)[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Əli (ə) cinlərin şahı ilə görüşübmü?

İmam Əli (ə) cinlərin şahı ilə görüşübmü? İmam Əli (ə) bəşər üçün tanındığı kimi, cin tayfası üçün də tanınmışdır. Şeyx Müfid də nəql edir ki, Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) vəzifə vermişdi ki, kafir cinlər ilə döyüşsün. İmam Əli (ə) də onlarla Vəğər çölündə görüşür və onların çox hissəsini müsəlman edir.
İmam Əlinin (ə) məqam və fəziləti çox üstündür. O, Peyğəmbərdən (s) sonra varlıq aləminin üstün insanı olmuşdur. Xızı peyğəmbər (s) də dəfələrlə onun hüzuruna gəlmişdir. Mötəbər mənbələrdə nəql edirlər ki, Xızr peyğəmbər (ə) Məscidul-Nəbi məscidində İmamın (ə) yanına gəlir və bir dəfə də Nəxilədə onun yanına gəlir və İmama (ə) gələcək haqqında sual verir və İmam (ə) da ondan keçmiş haqqında soruşur. Bir dəfə Peyğəmbər (s) vəfat edən zaman gəlib, Əhli-beytinə (ə) başsağlığı vermişdi...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Əlinin (ə) 300 dirhəmlik sədəqəsinin qəbulu hansı 3 əhvalata görə baş verdi?

Hz. Əlinin (ə) 300 dirhəmlik sədəqəsinin qəbulu  hansı 3 əhvalata görə baş verdi? ... Peyğəmbərin (s) yanına gəlib əhvalatı danışdım. O buyurdu: “Ya Əli! Cəbrail deyir ki, Allah sənin sədəqələrini qəbul edib, işini paka çıxarıb. Birinci gecə yüz dinar verdiyin günahkar qadın evə gedib tövbə qılıb və həmin yüz dinarı dolanışığı üçün sərmayə qərar verib. İndi isə ərə getmək barədə düşünür. İkinci gecə yüz dinar verdiyin oğru tövbə qılıb və sənin verdiyin pulla ticarətə başlayıb. Üçüncü gecə sədəqə verdiyin varlı adam uzun illər idi ki, xüms-zəkat ödəmirdi. Sən yüz dinarı verəndən sonra özünü danlayaraq deyib: “Çox paxıl adamsan! Əli ibn Əbi Talib heç nəyi olmadığı halda yüz dinar infaq etdi. Sən isə varlı olduğun halda vacib zəkat ödəmirsən.” Bunu deyib boynunda qalan bütün zəkatı ödəyib. Bu səbəbdən də Allah sənin haqqında ayə nazil edib. (“Əl-mənaqib”, 2-74)
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]